Groen- en parkenplan

We kiezen voor een “lobbenstad”: we omringen ons verstedelijkt weefsel door groengebieden en waterpartijen die tot in het hart van de stadskern doordringen. Op dit moment is Antwerpen een compacte stad die heel gevoelig is voor het hitte-eilandeffect. We moeten dat verstedelijkt weefsel vergroenen en de waterlopen opnieuw open maken en bijvoorbeeld de Schijn opnieuw tot in de Schelde laten stromen. Zo brengen we verkoeling in de stad. Groene vingers onder de vorm van tuinstraten, vergroende pleinen en laanstructuren zorgen voor een verdere vergroening. De stad ondersteunt de districten bij de opmaak van eigen groenplannen.

We plannen meer parken, groot en klein, en verbinden ze met elkaar. Waar mogelijk breiden we parken uit. Via de overkapping van de Ring schakelen we bestaande en nieuwe parken als een groene gordel aan elkaar. We grijpen alle mogelijkheden aan om bijkomende parken te creëren, zoals Spoor Oost, de Konijnenwei, de Scheldekaaien, de gedempte Zuiderdokken, een groot park aan de Harmonie, een echt Van Eedenpark op Linkeroever … We werken samen met de randdistricten en -gemeenten aan het behoud en de uitbreiding van de groene gordel rond de stad. We volgen daarvoor de visie van Gruunrant. We versterken dit netwerk via een gericht aankoopbeleid en subsidiëring van natuurverenigingen om gebieden aan te kopen.

Antwerpen heeft ook nood aan grotere stads(rand)bossen. De inspanningen hierrond zijn de laatste jaren helemaal stilgevallen. Daar willen we radicaal verandering in brengen.

Een nieuw concept is dat van ‘tiny forests’: een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Zo’n bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen.

We maken plaats voor meer bomen in het straatbeeld. Het bomenplan van de stad krijgt een stevige update. We kiezen voor “toekomstbomen”, voor bomen die echt een meerwaarde bieden (bomen die groot en oud kunnen worden, veel kruinvolume bieden, zorgen voor biodiversiteit). Er komt een stedelijk bomencharter waardoor hoogstammige bomen beschermd zijn en niet zo maar kunnen gekapt worden.

Alle parken en groenzones krijgen een beheersplan en een investeringsplan, de stad biedt daarvoor ondersteuning aan de districten.

De ADOMA (stedelijke milieuraad) wordt opgewaardeerd en krijgt een stevige ondersteuning. Ook de districten kunnen er een beroep op doen.

Er komt een stadsecoloog met een eigen team. Op deze manier kunnen we de biodiversiteit in en de ecologische waarde van het stedelijk weefsel sterk opwaarderen.

AG Vespa voert een grondbeleid dat meer ruimte voor groen en natuur creëert. Hiertoe wordt een parkenfonds opgericht: AG Vespa maakt middelen vrij om gronden aan te kopen en er een groene ruimte van te maken. Zo kunnen we in iedere wijk een nieuw buurtpark aanleggen.

<<< Terug naar overzicht >>>

 

Interesse in dit thema?

Door deze aanvraag te ondertekenen, ga ik akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens door Groen.