Mobiliteit van, naar en in de haven


We maken de haven echt bereikbaar voor alle werknemers: met de waterbus, de trein, bussen, de (elektrische) fiets. We investeren in een extra fietsersbrug over de Schelde of dokken om de fietsmobiliteit tussen de beide oevers te verbeteren. We geven voorrang aan duurzame distributie: meer vervoer via de binnenvaart, over het spoor, door pijpleidingen. Door de overname van de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen (NMP) met haar 720 kilometer aan pijpleidingen, zette het Havenbedrijf een belangrijke stap.

Groen wil verder werk maken van de modernisering van het Albertkanaal en van de sluizen. We willen ook mee zoeken naar goede oplossingen voor de ontsluiting van de haven via het spoor, zoals de tweede spoortoegang, maar we willen daarbij wel garanties voor de leefkwaliteit van de districten en de gemeenten in de noord- en oostrand van Antwerpen. De modal shift, zoals voorzien in het Toekomstverbond, houdt ook in dat er van en naar de havens minder vrachtwagens gaan rijden, door een sterke uitbouw van spoor- en binnenvaart. Die vrachtwagens moeten ook verder van de stad blijven, door de realisatie van het radicaal haventracé, inclusief garanties voor leefkwaliteit in de Noord- en de Oostrand

Terug naar Haven

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?