Een propere haven


Ook in de haven willen we de luchtvervuiling terugdringen. De uitstoot van vervuilende gassen, fijn stof, stikstofoxiden kan nog verder omlaag om de luchtkwaliteit voor de mensen in de stad en voor de mensen die in de haven werken te verbeteren. De meeste havenbedrijven hebben de voorbije jaren grote inspanningen gedaan om hun emissies te beperken. Er kwam ook een plan om het fijn stof aan te pakken. Dat moeten we nauwgezet opvolgen.

Ook de luchtvervuiling door de schepen zelf pakken we aan via het veralgemenen van walstroom en door omschakeling naar CNG en op termijn naar waterstof. In de Noordzeehavens gelden al strengere normen voor de uitstoot van stikstof- en zwaveldioxiden (in de zgn. NECA- en SECA-zones). Dat is internationaal overeengekomen. We willen een lage-emissiezone in en rond de haven en de meest vervuilende schepen weren, net zoals we doen voor auto’s in de binnenstad. De Londense haven deed het ons voor. Er is nu al een vermindering van haventarieven voorzien voor schonere schepen.

Schepen die voldoen aan extra milieucriteria (cf. de ‘Environmental Shipping Index’) kunnen nog lagere tarieven krijgen. Schepen kunnen worden uitgerust met installaties die de uitlaatgassen wassen. Afleveren van afval en afvalwater (bv. bilgewater uit machinekamers en afgewerkte olie) is al verplicht.

Terug naar Haven

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?