Geen kostbare ruimte meer verspillen


Nieuwe ontwikkelingen zijn nodig in de haven. Maar dan kiezen we best voor bestaande gronden en verdichting: een inbreidingsbeleid. De haven verder laten uitlopen als een olievlek over omliggende groen- en landbouwgebieden zien we niet zitten. Voor ons mag het dorp Doel niet van de kaart geveegd worden voor de aanleg van een nieuw Saeftinghedok. Als een beperkte uitbreiding van de containercapaciteit nodig is, zijn er voldoende alternatieven – dat bleek uit een objectief onderzoek naar alternatieven in het kader van een nieuwe procedure complexe projecten, waarbij burgers en verenigingen ook inspraak kregen. Maar de havenlobby en de minister leggen dit nu koudweg naast zich neer door een nieuw 9de alternatief te droppen. Daardoor kiezen ze opnieuw voor een heilloos gebleken conflictmodel. En torpederen ze in feite het nieuwe Vlaamse decreet dat complexe projecten sneller moest laten lopen. Experts aan onze universiteiten wijzen deze manier van werken met klem af.

Voor braakliggende sites zoals de vroegere Opel-terreinen is een innovatieve bestemming nodig. En dan denken we aan groene industriële productie, zoals een innovatieve verwerker van wat rest aan niet-recycleerbaar afval (een waste-to-chemicals of waste-to-fuels installatie).

Oude vervuilde zones (zoals aan Petroleum Zuid) opkuisen en terug in gebruik nemen als modern ecologisch bedrijvenpark vinden we een heel goed idee (cf. het Blue Gate-project). Hier mag meer vaart achter gezet worden.

Terug naar Haven

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?