Ruimte creëren voor jeugdwerk


In Stad Antwerpen zijn er in totaal 170 erkende jeugdverenigingen . Het aantal erkende jeugdverenigingen is de laatste jaren gedaald, terwijl het aantal kinderen en jongeren in de stad stijgt. Terwijl er in 2000 nog 126.732 kinderen en jongeren (van 0 tem 24 jaar) waren, zijn er in 2018 160.486 kinderen en jongeren.

Momenteel zijn er in Stad Antwerpen per 1000 kinderen en jongeren (0 tem 24-jarigen) 1,08 jeugdverenigingen. Ter vergelijking: in Vlaanderen zijn er per 1000 jongeren 2,92 jeugdverenigingen .  In Vlaanderen zijn er dus bijna 3 keer zo veel jeugdverenigingen, dan in Stad Antwerpen (ook het aantal sportclubs per 1000 inwoners is in Antwerpen lager dan in de rest van Vlaanderen ). Omgerekend: als Antwerpen het Vlaams gemiddelde zou willen bereiken, dan zouden er 299 jeugdverenigingen moeten bijkomen!

Natuurlijk kan je dat nuanceren. In Antwerpen is er een ruim aanbod aan vrijetijdsbesteding dichtbij waar kinderen en jongeren wonen. Als we zouden kijken naar de nabijheid van een jeugdvereniging, dan scoort Antwerpen beter dan de rest van Vlaanderen.

Maar op het terrein is het vooral het tekort aan jeugdverenigingen dat boven komt drijven. Als ouders hun kinderen willen inschrijven, merken ze snel dat er een probleem is: heel wat jeugdverenigingen werken met een ledenstop en/of wachtlijst omdat ze de vraag anders niet meer aankunnen.

Gezien het tekort aan jeugdverenigingen, hebben wel er alle belang bij om kinderen, jongeren en hun jeugdverenigingen maximaal te ondersteunen en om hen alle kansen te bieden om uit te breiden, te groeien en te bloeien. Maar ook: we moeten alles doen om het opstarten van nieuwe jeugdverenigingen te vergemakkelijken.

Een belangrijk pijnpunt voor jeugdverenigingen zijn hun lokalen. Laat een jeugdlokaal nu net dé bestaansvoorwaarde zijn voor jeugdverenigingen. Zo lezen we ook in de visietekst van het jeugdwerk: “De zekerheid dat de vereniging kan blijven gebruik maken van het lokaal moet voldoende lang zijn zodatzowel de huidige als volgende generatie leiding of bestuursleden zich kunnen focussen op hun kerntaak: jeugdwerk! In jeugdverenigingen zonder eigen jeugdlokaal dreigt het jeugdig enthousiasme en de motivatie  van de jonge vrijwilligers ondermijnd te worden. Dit kan het voortbestaan van de jeugdwerking in gedrang brengen.”

Al jaren is er een nijpend plaatsgebrek voor jeugdverenigingen in Antwerpen. Jeugdverenigingen zijn vaak erg onzeker over hun lokalen. Soms moeten ze hun lokalen ook verlaten. Nochtans is een eigen lokaal, een eigen nest, één van de belangrijkste voorwaarden om een sterke jeugdvereniging uit te bouwen.

De infrastructuursubsidies voor jeugd (en sport) gaan volgende legislatuur naar de districten als gevolg van de decentralisatie. Er moet voldoende geld meekomen naar de districten, zodat de districten de jeugdverenigingen op maat kunnen ondersteunen voor het groot onderhoud, beheer en verbouwingen van hun jeugdlokalen. Het zal nodig zijn om het totaal-bedrag voor subsidies jeugdlokalen op te trekken in de district

Maar het tekort aan jeugdverenigingen (en bijgevolg het tekort aan jeugdlokalen) en het niet hebben van jeugdlokalen bij bestaande jeugdverenigingen moet ook worden opgevangen. Een nieuw jeugdlokaal kost al gauw 200.000 à 300.000 euro. Voor een district is dat grote kost. Voor dergelijke grote kosten lijkt het ons beter dat de stad hiervoor een aparte ondersteuning uitwerkt.

Groen wilt grote jeugdlokalendossiers op stadsniveau ondersteunen

  • om de achterstand van de voorbije jaren in te halen
  • om de extra nood aan jeugdwerk (en dus jeugdlokalen) ten gevolge van de bevolkingsgroei op te vangen.
  • om extra jeugdlokalen te voorzien in wijken met een tekort aan jeugdverenigingen
  • om jeugdverenigingen zonder eigen jeugdlokaal, aan een jeugdlokaal te helpen
  • voor nieuwe jeugdverenigingen

Concreet gaat het dus over het ondersteunen van grote bouwdossiers voor jeugdlokalen op stadsniveau. Concreet gaat dat over:

  • Aankoop gronden of gebouwen
  • Grote nieuwbouw-jeugdlokalen
  • Ter beschikking stellen van lokalen door de stad/AG Vespa

Terug naar Jeugd

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?