Een stad op maat van kinderen en jongeren


Met ca. 17 miljoen euro per jaar is het huidige budget voor jeugd peanuts tegenover de stadsbegroting van ongeveer 1,5 miljard euro per jaar. De laatste jaren is het budget voor kinderen en jongeren ook niet gestegen. Dat moet veranderen. Het jeugdbeleid moet in de volgende legislatuur tot één van de prioriteiten van het stadsbestuur uitgroeien: een aanzienlijke verhoging van het jeugdbudget is nodig om in iedere wijk initiatieven te kunnen nemen.

Kinderen en jongeren verdienen alle plaats, aandacht en ondersteuning om te kunnen opgroeien als volwaardige burgers en gelukkige Antwerpenaars. Samen met kinderen en jongeren maken we van Antwerpen een kind- en jeugdvriendelijke stad, waar ze al hun dromen kunnen waarmaken.  We maken van Antwerpen een kind- en jeugdvriendelijke stad:

  • waar er actief geluisterd wordt naar kinderen en jongeren
  • waar kinderen en jongeren écht betrokken worden bij het beleid
  • waar elk kind uit de armoede wordt gehaald.
  • waar kinderen veilig en zelfstandig te voet of met de fiets naar school, de speelplek of de jeugdvereniging kunnen gaan.
  • waar voldoende ruimte is om te spelen, te sporten, creatief te zijn en uit te gaan.
  • waar jeugdverenigingen voldoende plaats hebben om hun activiteiten te ontplooien.
  • waar er voldoende capaciteit is in het onderwijs, de kinderopvang het jeugdwerk en de sportclub

De stad maakt publieke instellingen toegankelijk voor kinderen en jongeren. De jeugddienst is de toegangspoort en het uithangbord voor alles wat met kinderen  en jongeren te maken heeft in de stad. De jeugddienst is open en toegankelijk op momenten dat kinderen en jongeren vrij zijn. Het is de plaats waar al het aanbod voor kinderen en jongeren in de stad verzameld wordt. De jeugddienst communiceert naar kinderen en jongeren en hun ouders en maakt verbindingen tussen verschillende jeugdwerkvormen, maar ook tussen verschillende beleidsdomeinen, zoals cultuur, sport en onderwijs.

De schepen voor jeugd verdedigt de belangen van kinderen en jongeren in alle beleidsdomeinen die invloed hebben op kinderen en jongeren: niet alleen jeugdwerkbeleid, maar ook jeugdwelzijn, preventie, ruimtelijk ordening, onderwijs, mobiliteit, tewerkstelling, wonen en veiligheidsbeleid.

Terug naar Jeugd

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?