Ruimte maken voor kinderen en jongeren


We voorzien de nodige ruimte voor kinderen en jongeren, zodat ze alle kansen krijgen gelukkig op te groeien en zich te ontwikkelen in de stad.

In de openbare ruimte introduceren we speelweefsels. Groen wil “weefseldenken” integreren in de ruimtelijke planningspraktijk van de stad. Gelijktijdig met de opmaak van een circulatieplan maken we ook een speelweefselplan op. Zo besteden we bij het denken over mobiliteit altijd aandacht aan de zelfstandige mobiliteit van kinderen en jongeren, en zetten we slimme acties voor een kindvriendelijkere publieke ruimte op. Een speel- of jongerenweefsel brengt zowel de formele als de informele speelplekken in kaart. Er gaat niet enkel aandacht naar de plekken op zich, maar ook naar verbindingen tussen die plekken. Onder formele speel- en jeugdplekken verstaan we de klassieke speelterreinen, speelbossen, jeugdlokalen, skaterampen, scholen en speelzones. Daarnaast zijn er ook tal van informele speel- en jeugdplekken en speelaanleidingen waar kinderen of jongeren de eerste gebruiker zijn van de openbare ruimte: de school, de bibliotheek, het bankje wat verder in de straat, een grasveldje aan het kanaal, de verlaten parking om de hoek ... Trage verbindingen, autoluwe straten, overbruggen van barrières, uitbouw van belangrijke routes tot “kindroutes” … zijn onontbeerlijk tussen de speel- en jongerenplekken opdat kinderen en jongeren zich veilig en zelfstandig zouden kunnen verplaatsen. Het in beeld brengen van dergelijk netwerk helpt om plannen kind- en jongerengericht te ontwikkelen. De opmaak van een 'speelweefselplan' en/of ‘jongerenweefselplan’ is een specifiek instrument voor kind- en jongerengerichte planning. Elke herinrichting van het openbaar domein toetsen we op kind- en jeugdvriendelijkheid. Kinderen en jongeren hebben het recht om veilig met de fiets of te voet op school, in de sportclub of in de jeugdvereniging te geraken.

De stad maakt dat kinderen en jongeren heel het jaar door gebruik kunnen maken van de openbare ruimte door bijvoorbeeld op pleintjes kleine afdakjes te voorzien.

De stad breidtde groene speelruimte uit en maakt van spelen in de natuur en avontuurlijk spelen een prioriteit..

De stad organiseert de openbare ruimte zo dat het creatieve werk van kinderen en jongeren er een plek kan krijgen. We denken daarbij aan graffitimuren, kunstwerken van kinderen en jongeren op publiek domein enz.

De stad richt openbare gebouwen gezinsvriendelijk in, met luiertafels, borstvoedingsvriendelijke plaatsen en speelhoeken. We organiseren kinderopvang bij evenementen die de stad organiseert en stimuleren horecazaken om werk te maken van kindvriendelijkheid.

Jongeren krijgen voldoende ruimte voor repeteermogelijkheden en podium- en opnamekansen. We voorzien lokalen voor de jeugdvereniging en zalen voor fuiven en evenementen. Er is ruimte voor jongerencultuur, sport, creativiteit, urban culture … plus geschikte en betaalbare infrastructuur.

Terug naar Jeugd

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?