Jongeren engageren zich vrijwillig in het jeugdwerk


De districtsjeugddienst is dé plek waar jongeren terecht kunnen voor inhoudelijke, materiële en financiële ondersteuning voor al hun wilde plannen. De jeugddienst weet wat er leeft bij jongeren, is laagdrempelig, flexibel en heeft een jonge uitstraling. Ze ondersteunt jeugdverenigingen bij hun subsidiedossiers.

De stad soigneert jonge vrijwilligers, door flexibele werkuren van jeugdconsulenten en jeugdwerkers, door administratieve vereenvoudiging, door adviesraden jong en gezellig te maken, door een stadsbreed vrijwilligersbeleid uit te bouwen, door uitdrukkelijke appreciatie en erkenning van jonge vrijwilligers.

In Antwerpen zijn heel wat vrijwilligers actief in een mozaïek van jeugdwerkvormen. Al die soorten jeugdwerkinitiatieven verdienen zowel inhoudelijke, als praktische, als financiële ondersteunen. De stad investeert in stadswerkers bij jeugdwerkkoepels. Die stadswerkers nemen een specifieke ondersteuningstaak op naar de aangesloten jeugdverenigingen Jeugdverenigingen die niet zijn aangesloten bij een jeugdwerk- koepel krijgen aangepaste ondersteuning van de jeugddienst.

Het jeugdwerk kampt men op verschillende plekken met een tekort aan leiding. Dat heeft voor een stuk met de bevolkingsgroei te maken. De stad zoekt, samen met het jeugdwerk, naar verschillende oplossingen om jongeren die zin hebben om zo’n engagement op te nemen te matchen met een jeugdwerkvorm die daar nood aan heeft. Daarnaast moet er ook plaats en ondersteuning geboden worden voor het opstarten van nieuwe jeugdverenigingen.

De stad organiseert in samenwerking met jeugdwerkpartners animatorcursussen voor verschillende doelgroepen in onze stad om vrijwilligers op te leiden. Die kunnen dan als animator aan de slag bij een jeugdwerking of speelpleinwerking.

De stad voorziet genoeg speelpleinwerkingen tijdens de zomer en zorgt voor de juiste ondersteuning.

Jeugdwerkingen hebben soms ledenstops of moeten hun deuren sluiten door een gebrek aan jeugdlokalen. De stad trekt infrastructuursubsidies op zodat jeugdwerkingen kunnen investeren in lokalen. De Stad biedt zelf ook betaalbare jeugdlokalen aan zodat jeugdwerkingen en jongeren hun werking kunnen uitbouwen, fuiven organiseren en vergaderen. (zie ook hoofdstuk vrije tijd en verenigingen – infrastructuur voor verenigingen)

 We breiden de uitleendienst uit, met jeugdvriendelijke openingsuren en levering van het materiaal.  Jongeren en jeugdverenigingen worden geconsulteerd en betrokken, zodat dit op maat gebeurt van de concrete noden.

Elke jeugddienst is een fuif- en evenementenloket dat jongeren ondersteunt bij het organiseren van fuiven, optredens en festivals.

De stad biedt jongeren ook voldoende repeteermogelijkheden, podium- en opnamekansen krijgen.

Terug naar Jeugd

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?