Werk maken van talent

Om de onaanvaardbaar hoge werkloosheid in onze stad te verminderen, zijn bijkomende inspanningen nodig op vele domeinen. Wij laten immers niemand achter en streven naar werk op maat voor iedereen.

Voor belangrijke maatschappelijke thema’s worden soms eigen functies gecreëerd (zoals de intendant voor de overkapping). Groen installeert de komende legislatuur een 'stedelijke matchmaker': die mobiliseert alle krachten en zet de neuzen in dezelfde richting om in de volgende legislatuur de jongerenwerkloosheid in Antwerpen te halveren.

In Antwerpen blijft discriminatie op de arbeidsmarkt een groot probleem. Deze situatie is sociaal onhoudbaar en ontwrichtend voor de hele Antwerpse samenleving. Bovendien is ze ook economisch onhoudbaar: de Antwerpse haven en economie vragen om nieuwe arbeidskrachten. Antwerpen kan het zich niet permitteren om het potentieel van jonge mensen met een migratieachtergrond niet volwaardig aan te boren.

De stad speelt als werkgever een actieve rol voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Alle Antwerpenaars hebben recht op zinvol werk en/of een zinvolle bezigheid. Vrijwilligerswerk, stages met zicht op duurzaam werk, sociale tewerkstelling, reguliere tewerkstelling ... moet de capaciteiten van mensen maximaal benutten.

Meer over Jobs

<<< Terug naar overzicht >>>

 

Interesse in dit thema?

Door deze aanvraag te ondertekenen, ga ik akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens door Groen.