Meer jobs voor meer mensen


De Stad Antwerpen kent een werkloosheidscijfer van 14 procent (cijfers van april 2018). Dat zijn ongeveer 32.000 mensen. 53,66% van hen heeft geen diploma van de derde graad van het secundair onderwijs. Van de jongeren en de 50+’ers is respectievelijk 23,4% en 13,03% werkzoekend. 16.705 ofwel 52% van de werkzoekenden heeft een migratie-achtergrond. Meer dan 11.000 Antwerpenaars zijn meer dan 2 jaar werkzoekend. De Antwerpse werkloosheidsgraad bedraagt meer dan het dubbele van de Vlaamse (6,3%).

Om de onaanvaardbaar hoge werkloosheid in onze stad te verminderen, zijn bijkomende inspanningen nodig op vele domeinen. Wij laten immers niemand achter en streven naar werk op maat voor iedereen. Daarom doen wij volgende voorstellen:

De VDAB en de partners in de werkwinkels leveren goed werk. Toch is er extra inzet nodig voor specifieke doelgroepen die maatwerk nodig hebben om te matchen met een goede job. Want het aantal openstaande vacatures stijgt. In Antwerpen stonden er in mei 2018 officieel 4318 vacatures open.

Er is sprake van een structurele mismatch op de arbeidsmarkt. Inzetten op een snelle bemiddeling van werkzoekenden is goed voor een deel onder hen, anderen hebben competentieversterking De stad sensibiliseert en motiveert  bedrijven om zelf opleidingsprogramma’s te voorzien of de eigen instapcriteria te verlagen. Dit kan door actief gebruik te maken van maatregelen zoals IBO of (Win Win) Activa-plannen of door opleidingsacties te organiseren met de VDAB, specifiek gericht op knelpuntberoepen.

Het recht op werk is voor Groen een belangrijk grondrecht en een van de sleutels om uit de armoede te geraken en te blijven. Groen wil dan ook dat de Stad discriminatie op de arbeidsmarkt bestrijdt en veroordeelt en tegelijkertijd diversiteit stimuleert. In die zin moet de Stad bijvoorbeeld ook afspraken kunnen maken met de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in het PC 301.01 (Paritair Comité voor het Havenbedrijf – subcomité Haven van Antwerpen).

We introduceren een robuust sociaal tewerkstellingsplan met zinvolle gemeenschapsdiensten. Ook mensen die extra ondersteuning nodig hebben, verdienen immers werk op maat. Deze tewerkstelling kan allerlei vormen aannemen, van arbeidszorg in een specifiek centrum, tot tewerkstelling van mensen met een beperking in plaatselijke horeca.

De stad helpt jongeren bij het zoeken van stages bij bedrijven. Jongerencompetentiecentra werken aan de eigen ontwikkeling en aan competenties die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Een brede school werkt samen met het bedrijfsleven, het jeugdwerk, de VDAB en het OCMW en zorgt ervoor dat er op het kruispunt van de verschillende levensdomeinen (werk, wonen, vrije tijd, gezin) aandacht is voor de eigen ontwikkeling en versterking van competenties, waardoor jongeren gemakkelijker aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.

Terug naar Jobs

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?