Toeleiden naar werk


De stad maakt werk van een emanciperende activering. Dit betekent: rekening houden met de competenties van de betrokkenen en maken dat werkzoekenden op hun niveau kunnen opstarten en duurzaam uitstromen.

Bij herstructureringen en ontslagen speelt de stad een actievere rol bij het voorzien van overgangsinfrastructuur en het opnieuw toeleiden naar werk.

De stad kiest voor de integrale aanpak van werk-welzijnstrajecten door de begeleiding naar de arbeidsmarkt meer generalistisch en duurzaam uit te voeren.

De stad investeert in projecten die inzetten op persoonlijke begeleiding van nieuwkomers en kwetsbare burgers, zoals jobcoaching en buddies die zowel ondersteunen in de zoektocht naar werk als op de werkvloer.

De stad investeert en faciliteert bedrijven om in te zetten op werkplekleren voor nieuwkomers, met bijzondere aandacht voor plaatsen voor hoogopgeleide nieuwkomers. Hoogopgeleide nieuwkomers kunnen met een beetje extra opleiding snel ingeschakeld worden. Ze sensibiliseert burgers en werkgevers in de stad over het belang van kansen geven aan nieuwkomers.

Er wordt aandacht besteed aan Nederlands en meertaligheid op de werkvloer, zowel voor kortgeschoolde als hoogopgeleide nieuwkomers

Terug naar Jobs

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?