Werk op maat: vrijwilligerswerk en arbeidszorg


Alle Antwerpenaars hebben recht op zinvol werk en/of een zinvolle bezigheid. Vrijwilligerswerk, stages met zicht op duurzaam werk, sociale tewerkstelling, reguliere tewerkstelling ... moet de capaciteiten van mensen maximaal benutten.

Vrijwilligerswerk is een belangrijke opstap naar werk. Toch mag het geen verplichtend karakter hebben. Vrijwilligerswerk moet altijd vrijwillig zijn. De stad biedt aan organisaties en vrijwilligers met specifieke noden voldoende omkadering om alle Antwerpenaars volwaardige kansen op vrijwilligerswerk te geven.

Het servicepunt vrijwilligers is niet alleen centraal actief, maar ook in de wijken.

Voor mensen die (tijdelijk) niet toeleidbaar zijn naar werk, voorziet de stad voldoende sociale activeringsplaatsen, zowel in de vrijwillige sfeer als in arbeidszorgplaatsen. De stad stimuleert plaatselijke handelaars om hier een rol in op te nemen. Ook scholen en verenigingen kunnen een belangrijke rol spelen in het voorzien van inclusie van mensen met een arbeidsbeperking, zowel via vrijwilligerswerk als via arbeidszorg.

Sociale activering mag niet verplicht worden om een uitkering te krijgen.

Terug naar Jobs

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?