Een voldoende ruim, toegankelijk en kwalitatief hoogstaand aanbod


Het uitgangspunt is recht op kinderopvang voor elk kind, ook van ouders die niet (kunnen) werken – via:

  • investeringen in bestaande en nieuwe stedelijke kinderdagverblijven.
  • het stimuleren van nieuwe particuliere en gemengde initiatieven via subsidiëring en reglementering. Geen nieuwe scholen of wijken zonder kwalitatief aanbod in kinderopvang.
  • extra aandacht voor duurzaam ruimtegebruik. Kinderen hebben nood aan groen en speelruimte. Samengebruik van ruimte en andere creatieve oplossingen moedigen we aan en ondersteunen we.
  • extra ondersteuning aan initiatieven die inclusief werken en hun aanbod en gebouwen toegankelijk(er) willen maken voor kinderen met een beperking.
  • het coördineren/regisseren van babysitdiensten, occasionele en flexibele kinderopvang. De stad steunt onderzoek en initiatieven die de groeiende nood aan flexibiliteit trachten op te vangen met respect voor de draagkracht van ouders en kinderen.

Kinderopvang >>

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?