Een goede communicatie en informatiedoorstroming


Voor Groen betekent dit:

  • een evaluatie en optimalisering van de werking van het Huis van het Kind, het Contactpunt kinderopvang en de Kinderopvangzoeker.
  • een tweesporenbeleid: naast digitale communicatie- en registratiesystemen, blijven laagdrempelige face-to-face toeleiding en inschrijving nodig.
  • een hogere participatie in (vormen van) kinderopvang en een vlotte doorstroming naar het kleuteronderwijs via een toewijzingssysteem dat iedereen toegang geeft tot kinderopvang. Daarbij zijn de nodige plaatsen voorbehouden voor gezinnen met verhoogde tegemoetkoming.
  • een verdere integratie van kinderopvanginitiatieven en het kleuteronderwijs, waardoor kleine kinderen langer terecht kunnen in kleine groepen (streefdoel: maximaal 15 kinderen per kleuterleidster). Zo verbetert de zorg in de eerste jaren van het kleuteronderwijs, en gaan kinderen geleidelijk naar een grotere groep met meer zelfstandigheid.
  • het steunen van kinderspeelpunten (locatie, vorming begeleiders): in deze informele opvoedings- en ontmoetingspunten spelen ouders met hun jongste kinderen samen. Ouders kunnen er met elkaar praten en informatie vragen aan de (vrijwillige) begeleiders.
  • het actief stimuleren van ouders om hun jonge kind naar de kleuterklas te brengen via onder andere het OCMW en de inloopteams van Kind en Gezin.

Kinderopvang >>

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?