Kunst en cultuur

Kunst en cultuur verrijken onze samenleving. Ze bevorderen onze creativiteit en ons kritisch denkvermogen. Het prikkelt, doet nadenken, houdt een spiegel voor, inspireert, geeft kleur, betekenis en hoop. Kunst moedigt innovatie aan en stimuleert onze economie. Kunst is vrij. Kunst moet niks en mag alles. Kunst verlegt grenzen en bakent ze af. Kunst geeft ruimte aan meningsverschillen. Kunst helpt ons te begrijpen. En dat is van onschatbare waarde voor onze stad.

Antwerpen is als grootste stad van Vlaanderen de rijkste wat betreft cultuuraanbod. We hebben zowel grote Vlaamse instellingen als internationale spelers, brede festivals, kleine buurttheaters, kunstcreatie in de vrije tijd, enzovoort. Dit is een sterkte die we als stad niet mogen loslaten en waar we enorm op moeten inzetten.

Kunst en cultuur vormen het cement van onze samenleving. In een superdiverse samenleving kan cultuur een essentiële hefboom zijn tot verbinding in de stad. Daarom spelen we kunst en cultuur extra uit als accelerator van verbinding in onze stad. Groen wil dat er plaats is voor zoveel mogelijk spelers op zoveel mogelijk (sub)domeinen om zichzelf verder te ontwikkelen en om te experimenteren.

Kunst en cultuur vormen ook een meerwaarde voor het individu: om zich persoonlijk te ontwikkelen, een mening te vormen, betekenis te geven aan het leven. Het is belangrijk dat we als stad mensen ondersteunen in hun zoektocht. Of het nu gaat om de ‘cultuurparticipant’ die door cultuurbeleving geraakt, verblijd of bevraagd wordt, dan wel de individuele artiest die we kansen geven om te experimenteren en zijn artistieke identiteit verder te ontplooien.

De aanwezigheid van kunst en cultuur heeft bovendien langdurig positieve effecten op de plaatselijke economie en het leefklimaat.

Meer over Kunst en Cultuur

<<< Terug naar overzicht >>>

 

Interesse in dit thema?

Door deze aanvraag te ondertekenen, ga ik akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens door Groen.