Elkaar ontmoeten in de bibliotheek


We creëren een fijnmazig net van buurt- en wijkbibliotheken en bouwen deze meteen ook uit als ankerplekken van lokale cultuur. Bibliotheken worden informatiehuizen en ontmoetingsruimten, met een aanbod afgestemd op de buurt. Bijzondere aandacht gaat naar een aanbod op maat van kinderen, volwassenen die Nederlands leren en senioren. Een buurtbibliotheek mag geen eiland zijn. Ze is bij voorkeur gevestigd op een plek waar veel buurtbewoners langskomen, in combinatie met bijvoorbeeld een districtsloket, een muziekacademie, een cultureel centrum of zelfs een station.

De bibliotheek is geen afhaalpunt voor boeken, maar een plek – voor wie dat wil – om uren te blijven. Het is belangrijk dat de bibliotheek over een voldoende grote, stille lees- en studieruimte beschikt, die buiten de openingsuren een andere invulling kan krijgen (als leslokaal, vergaderruimte …). We willen dat de bibliotheken gelijke tred houden met evoluties in de Antwerpse bevolking, daarom zetten we verder in op superdiversiteit, toegankelijkheid en meertaligheid, zowel in de werking als in de collectie. Via allerlei initiatieven in de bibliotheken willen we ook de digitale geletterdheid van alle Antwerpenaars verder ontwikkelen en vergroten. Voor scholen is de bibbus een ideaal instrument om kinderen goesting te doen krijgen om te lezen. We maken het project “Bib aan huis”, waarbij boeken thuis gebracht worden bij senioren of mensen met een beperking, toegankelijker en bekender.

Terug naar Overzicht

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?