Antwerpen als bruisende cultuurstad op de kaart zetten


De diversiteit van het culturele aanbod in Antwerpen is onze grote troef. In Antwerpen vind je werkelijk alles. Grote cultuurtempels, die tot buiten Europa geroemd worden: het MAS, de Vlaamse Opera, het Red Star Line-museum, de Singel, de Antwerpse Modeacademie, Opera Vlaanderen, Antwerp Symphony Orchestra, Het Toneelhuis, Ballet Vlaanderen. Iconische gebouwen zoals het Centraal Station, het Havenhuis, de Bourlaschouwburg, de Koningin Elisabethzaal en het nieuwe gerechtshof.

Maar Antwerpen heeft ook heel wat verborgen cultuurparels, kleine theatercafés, eigenzinnige galerieën die werk exposeren van wereldbefaamde artiesten van bij ons en elders, kunstenaarscollectieven in verlaten gebouwen, kleine platenlabels, grote bioscoopcomplexen naast kleine arthousecinema’s, eigenzinnige modeontwerpers, een bloeiende muziekscene en een bruisende nachtcultuur. Antwerpen is ook een broedplaats voor amateurkunsten met meer van 500 amateurverenigingen.

Op het gebied van kunst en cultuur is Antwerpen een echte wereldstad. Denk bijvoorbeeld aan het Middelheimmuseum, dat tot de absolute wereldtop inzake openluchtmusea behoort.

Die diversiteit willen we uitspelen en versterken. Zoals Antwerpen een stad is van 177 nationaliteiten, zo kan Antwerpen een stad zijn van nog meer culturele stromingen. Met grote cultuurspelers die de lead nemen en kleinere die volop experimenteren. Dat rijke aanbod willen we koesteren en vernieuwen.

In onze (nieuw)stedelijke context is het belangrijk om als stad nieuwe mogelijkheden op te sporen en kansen te geven aan nieuwe ideeën en initiatieven. Plaatsen als de National, de Theatergarage en de Ekerse theaterzaal zijn ontstaan vanuit buurten en burgers die belang hechten aan nieuwe ontmoetingsplaatsen. We ondersteunen initiatieven van onderaf. Ook artistieke vernieuwers die kansen geven aan nieuwe, jonge en diverse makers verdienen volle ondersteuning.

De stad kan de voorwaarden scheppen waarbinnen artistiek Antwerpen zichzelf ten volle kan ontplooien. Enkel door een dergelijke open houding aan te nemen is de stad als facilitator ook in staat open te staan voor nieuwe ontwikkelingen in de culturele wereld. Als stad wil je nieuwe dingen ontdekken, en ze vooral op tijd ontdekken. Ontwikkelingen inzake digitale media, digitale cultuur, de band tussen cultuur en duurzaamheid zijn maar enkele voorbeelden van evoluties in het culturele veld die de stad nauwgezet wil volgen, en waaraan de stad de nodige steun wil geven. Groen maakt dat Antwerpen een broeinest blijft voor nieuwe vormen van kunst en cultuur.

De stad schrijft popcultuur in het bestuursakkoord in als een integraal beleidspunt om zo de huidige beleidsversnippering op dat thema tegen te gaan en een krachtig popbeleid te ontwikkelen. Zo krijgt dit bruisende culturele ondernemerschap ruimte en kunnen we een platform voor overleg tussen beleid en veld ondersteunen.

Het beleid rond stadsplanning en mobiliteit stemmen we af op de culturele activiteiten in de stad. Hoe willen we dat mensen naar de stad komen en terugkeren na een avondje uit? Hoe voorzien we ruimte voor organisaties en activiteiten die door hun aard veel geluid produceren, rekening houdend met zowel de noden van deze organisaties als met de noden van de buurtbewoners?

De ontsluiting van ons erfgoed via de Antwerpse musea is een voorbeeld voor andere steden. Het succes van het Museum aan de Stroom is daar niet vreemd aan. We mogen echter niet vergeten de talloze andere Antwerpse musea naar waarde te schatten en te ondersteunen. Antwerpen is een stad van musea. We willen de samenwerking tussen de musea versterken en hen uitdagen om buiten de museummuren actief te zijn. We willen meer aandacht en zichtbaarheid voor het erfgoed van de diverse gemeenschappen in onze stad en zullen onze erfgoedmusea daar extra toe uitdagen.

Cultuur maken we samen. We geven een volwaardige plaats aan de cultuurraden op stedelijk en op districtsniveau, en betrekken de volledige bevolking bij kunst en cultuur in onze stad.

Terug naar Overzicht

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?