Ruimte creëren voor creativiteit


We investeren in nieuwe locaties waar ruimte is voor experimenteren met programmering en creatie. De mooiste culturele infrastructuur groeit vaak van onderuit. De Roma, nu een veelzijdige cultuurtempel en ontmoetingsruimte, is alleen maar geworden wat het nu is door de gedrevenheid van een heleboel vrijwilligers en dankzij een programmering met een breed bereik, een warme infrastructuur, een zichtbare ligging en een hechte verknoping met het lokale verenigingsleven.

In Antwerpen kampen heel wat kunstenaars en verenigingen met gebrek aan ruimte voor repetitie, tentoonstellingen, toonmomenten ... Nochtans staan in Antwerpen heel wat ruimtes (tijdelijk) leeg. Het stedelijk patrimonium dat AG Vespa beheert is duur voor vzw’s, kunstenaars en culturele partners. Nochtans kan het gebruik van leegstaande panden juist verloedering voorkomen en de uitstraling ten goede komen. Daar zouden kunstenaars zeker een rol kunnen opnemen. Studio Start en/of Fameus kunnen hier een coördinerende rol in spelen. Een sterker ondersteuningsbeleid qua infrastructuur lijkt dan ook wenselijk. We promoten meer en beter gedeeld gebruik van infrastructuur en maken daar geld voor vrij. Het dagonderwijs kan de klaslokalen van het deeltijds kunstonderwijs gebruiken, zodat kinderen in een échte kunstomgeving hun lessen muzische vorming kunnen volgen. Cultuurcentra zetten de deuren open voor buurtinitiatieven. En in leegstaande gebouwen kunnen kunstenaars hun ateliers inrichten. Daarnaast maken we ook geld vrij voor grondige renovatie en nieuwe investeringen in bijkomende infrastructuur voor zowel musea en podiumkunsten als voor de presentatie- en creatiekansen van kunstenaars. Inzake infrastructuur willen we waken over voldoende spreiding over het centrum en de wijken – zeker voor creatie- en presentatieplekken.

In Antwerpen is een schrijnend tekort aan goed uitgeruste depotruimte, zowel voor de musea als de erfgoedorganisaties. We gaan op zoek naar geschikte infrastructuur om extra depotruimte te creëren. Goed voorbeeld rond depotwerking is het Felixarchief, dat zowel qua archivering als qua ruimte model kan staan voor museale depotruimte.

Terug naar Overzicht

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?