STOP-principe & Circulatieplan


Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Privéwagen. In die volgorde. Deze mobiliteitshiërarchie is voor ons nog altijd het overkoepelend principe. Voetgangers en fietsers zetten de toon in Antwerpen. Investeringen in infrastructuur, zoals kwaliteitsvolle fiets- en voetpaden, moeten dit duidelijk maken.

We maken werk van een stadscirculatieplan naar het voorbeeld van Gent, waar Groen kan uitpakken met mooie resultaten op het vlak van modal shift, gezondere lucht en verkeersveiligheid.

Uitgangspunten voor zo’n circulatieplan zijn het werken met lussen en het weren van doorgaand verkeer. Alleen het noodzakelijke bestemmingsverkeer wordt naar kern- en wijkbestemmingen geleid. Bewoners geraken vlot thuis. Knippen in bestaande assen door kernen en woonwijken maakt doorgaand verkeer daar onmogelijk. Vanop de grote invalswegen (zoals de Singel) kan je bepaalde zones in- en uitrijden. Voor het uitvoeren van dergelijke omvangrijke plannen zijn inspraak en draagvlak essentieel.

Het is belangrijk dat we de circulatie van auto’s en vrachtverkeer goed organiseren in alle districten, samen met aangrenzende districten. In de volgende bestuursperiode zetten we de districten aan het stuur om de mobiliteitsnoden in hun wijken in kaart te brengen. Bewoners en andere betrokkenen, bedrijven en handelaars nemen deel aan dat proces

Terug naar Mobiliteit

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?