Woonerven, fietsstraten & fietsers vlot naar de stad en comfortabel in de stad


Straten in de zone 30 die enkel voor wonen bestemd zijn, worden als woonerf ingericht.  Voetgangers en spelende kinderen bepalen er het tempo. Fietsers en auto’s zijn er te gast.

Alle andere straten in zone 30 richten we in volgens de filosofie van een fietsstraat en in de lijn met het STOP-principe. Voetgangers krijgen er een volwaardige breed voetpad. De fietser krijgt er alle ruimte op de weg. Auto’s zijn te gast en mogen fietsers niet inhalen.  In deze straten zijn het de fietsers die het tempo aangeven. De auto volgt en is dus te gast.

Op die manier komen we op een nieuw evenwicht tussen de voetganger, de fietser en de auto.

We realiseren een twintigtal fietssnelwegen vanuit alle hoeken naar de stad. Op deze fietssnelwegen liggen brede, vrijliggende fietspaden met kruisingen onder of boven het straatniveau. Ze lopen door via snelle fietsroutes, fietspaden en fietsstraten tot in het centrum van de stad.

We realiseren ook vier cirkelvormige fietsroutes rond de stad: een binnenringfietspad, een ringfietspad, een districtenroute en een fortengordelfietspad. Tussen de fietssnelwegen voorzien we een fijnmazig en veilig fietsnetwerk met fietspaden en fietsstraten in het centrum en autoluwe gebieden in de kernstad. Fietspaden in de stad sluiten we comfortabel aan op de cirkelvormige fietsroutes en fietssnelwegen.

Om de Schelde over te steken voorzien we meer mogelijkheden. We verbeteren de fietstunnel aan de Kennedytunnel, bouwen een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Schelde, en voorzien een fietstunnel tussen het Noordkasteel en Sint-Annabos op Linkeroever. Op de langere termijn onderzoeken we de optie om de Waaslandtunnel om te vormen tot fietserstunnel.

Barrières werken we weg zodat fietsers, meer nog dan gemotoriseerd verkeer, via de kortste weg spoorwegen, kanalen en grote verkeersassen kunnen oversteken en ook tussen de cirkelvormige grote routes voldoende vlotte verbindingen hebben.

Terug naar Mobiliteit

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?