Modal Shift


Met Groen willen we volop werk maken van de zogenaamde modal shift: mensen aanmoedigen om zich in de eerste plaats te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te verplaatsen. Reglementen, het vergunningsbeleid, samenwerkingsovereenkomsten en de stadsdiensten – kortom het hele stedelijke beleid – worden getoetst op hun bijdrage aan de modal shift en duurzame mobiliteit.

Als we willen dat almaar meer mensen de omslag naar stappen, fietsen en openbaar vervoer maken, is nabijheid noodzakelijk. Onder het motto “nabijheid is de beste mobiliteit” investeren we in diensten en voorzieningen gespreid over het hele stadsgebied. Het maakt de kernstad en de districtskernen nog aantrekkelijker. Kinderen vinden bijvoorbeeld dicht bij huis een goede school en je kan makkelijk te voet of met de fiets naar de winkel. Een leefbare stad is een nabije stad: je vindt alles wat je nodig hebt in je eigen buurt.

Voor het autovervoer streven we naar een snelle duurzame omslag. We breiden de lage- emissiezone verder uit door de zone geleidelijk te vergroten, normen aan te scherpen en finaal tegen 2028 alle dieselwagens te weren uit het centrum. In een eerste fase weren we de voertuigen van bezoekers. We streven ernaar ook benzinevoertuigen zo snel mogelijk te vervangen. Daarvoor willen we heel snel werk maken van elektrische laadpalen aan de randparkings en deelparkings doorheen de hele stad.

Het openbaar vervoer krijgt voorrang op het individueel personenvervoer en het vrachtvervoer. Nabij de verschillende kernen richten we knooppunten voor openbaar vervoer in. De auto is er te gast. Een aanzienlijk aantal plaatsen in de randparkings is voorbehouden voor deelauto’s waarmee bezoekers ’s ochtends de stad inrijden en die overdag ter beschikking staan van Antwerpenaars die de stad uit moeten. We promoten de verschillende systemen voor autodelen.

Terug naar Mobiliteit

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?