Verkeersveiligheid


In het Antwerpen van morgen kunnen alle weggebruikers zich met een gerust gemoed verplaatsen. Extra aandacht is nodig voor voetgangers en fietsers, die in het verkeer extra kwetsbaar zijn. Zelfs als ze de verkeersregels volgen, kunnen ze in gevaarlijke situaties terechtkomen. Daar bestaan oplossingen voor, zoals conflictvrije kruispunten waar fietsers en voetgangers niet op hetzelfde moment groen krijgen als auto’s en vrachtwagens.

Groen wil de kruispunten die conflictvrij gemaakt kunnen worden door enkel de verkeerslichtenfasering aan te passen zo snel mogelijk onder handen nemen. Van de kruispunten in het beheer van de stad waar een grotere ingreep nodig is, willen we er elk jaar twintig conflictvrij maken. Essentieel voor een verdere aanpak van gevaarlijke punten, is een goede inventarisatie van ongevallen, incidenten en verkeersinbreuken, en van meldingskaarten in onze districten.

Mobiliteitseducatie is belangrijk om het gedrag van burgers op het openbaar domein te stroomlijnen. Dit gaat verder dan louter het gedrag in het verkeer, het strekt zich ook uit tot de keuze van het vervoermiddel. Het onderwijs moet meer aandacht aan mobiliteitseducatie schenken. De politie neemt haar verkeerseducatieve functie weer op. We bekijken ook de mogelijkheden voor het openen van verkeerstuinen, waar kinderen kunnen oefenen.

Openbare ruimte wordt zo georganiseerd dat weggebruikers zo weinig mogelijk verkeersregels kunnen overtreden, waardoor er een minimum aan handhaving nodig is. Daarom nemen we volgende maatregelen:

  • vrijliggende fietspaden met voldoende afscheiding van de rijweg op hoofdwegen,
  • aangepaste infrastructuur in de zone 30 zodat te snel rijden niet meer mogelijk is,
  • stedelijke dienstvoertuigen worden onmiddellijk uitgerust met automatische snelheidsbegrenzing,
  • taxi’s en openbaar vervoer worden tegen 2022 uitgerust met automatische snelheidsbegrenzing,
  • tegen 2028 maken we van de LEZ-zone een Light and Safe Zone.

De politie focust haar acties voor het naleven van de verkeersregels op de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen en verkeersslachtoffers: te snel rijden (ook in de zone 30), rijden onder invloed van alcohol en drugs, gsm-gebruik achter het stuur en het niet-dragen van een gordel. Alcoholcontroles en flitsacties zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat voetgangers en fietsers maximaal beschermd zijn. De politie houdt zich niet bezig met pestcampagnes die enkel als doel hebben de statistieken op te krikken, maar die geen wezenlijke bijdrage aan de verkeersveiligheid leveren.

Extra aandacht gaat naar de inrichting van schoolomgevingen en plekken waar veel kinderen en jongeren komen. We hervormen de schoolstraten en voeren ze stelselmatig in. De stad schuift niet langer de verantwoordelijkheid af op leerkrachten en ouders, maar neemt zelf haar verantwoordelijkheid om in overleg met leerkrachten en ouders schoolstraten aan te leggen. De stad biedt ook ondersteuning door infrastructurele aanpassingen zoals paaltjes en slagbomen om deze schoolstraten in te richten. De gemachtigd opzichters worden ondersteund en versterkt, onder meer door het jaarlijks sensibiliseren om opzichter te worden en door jaarlijks in elke wijk een opleiding tot gemachtigd opzichter te geven. We zetten opnieuw politie in voor de verkeersorganisatie bij het begin en het einde van de schooltijd. In overleg met de transport- en bouwsector voeren we venstertijden in voor vrachtverkeer in heel de stad, zodat er geen zware vrachtwagens rijden als kinderen zich naar school verplaatsen.

Terug naar Mobiliteit

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?