Een stad van commons en deeleconomie


We steunen vormen van sociaal-innovatief ondernemen en moedigen coöperatief ondernemerschap extra aan. We maken ruimte voor zogenaamde “commons”-initiatieven, waarbij burgers zelf verantwoordelijkheid opnemen voor het beheer van publieke goederen. We maken samen met bestaande burgerinitiatieven een Antwerps Commons Transitieplan op waarin we duidelijk aangeven welke rol burgerinitiatieven kunnen spelen naast klassieke markt- of overheidsinitiatieven.

De stad gaat voluit achter de deeleconomie staan. We maken een speerpunt van de groei van de lokale deeleconomie, maar maken daarbij ook keuzes. We trekken de kaart van een duurzame deeleconomie op sociaal en ecologisch vlak. We dringen mee aan op de bescherming van sociale rechten van mensen die werken in de deeleconomie. En we sturen aan op een deeleconomie door en voor Antwerpenaars (A2A). De stad steunt coöperatieve platformen (platformen in handen van lokale gebruikers, en niet in handen van multinationale bedrijven), bijvoorbeeld lokale coöperatieve platformen die een alternatief bieden voor buitenlandse platformen die winst willen maken ten koste van relaties tussen burgers, en onze private gegevens trachten te verhandelen (denk aan Uber, AirBnb enz.). De stad creëert zelf digitale platformen als daar nood aan is. Waar nodig wordt een kader opgelegd. Dergelijke platformen kunnen een grote positieve impact hebben op tal van gebieden, zoals het tijdelijk verhuren van kamers, mobiliteitdiensten, het vormen van de lokale en sociale economie (bestaande horeca, openbaar vervoer, koeriers en taxi’s, bestaande buurtdiensten, wijk-werken, mensen die werken met dienstencheques). Deze lokale platforms zijn niet of minder winstgedreven en kunnen dus de commerciële logica overstijgen.

We voorzien specifieke investeringsplatformen om ondernemingen te steunen die mee vorm geven aan de duurzame transitie van onze stad of die bewust kiezen voor sociaal vernieuwend ondernemen. We bieden ook een kader aan voor crowdfunding door burgers om deze doelstellingen te bereiken.

Terug naar Overzicht

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?