Een bloeiende middenstand en detailhandel


Een aantrekkelijk aanbod van (buurt-)winkels en horeca maakt het aangenaam wonen in buurten en wijken van de stad. Elke winkelstraat en -buurt of handelskern is anders. Groen wil dit vooral zo houden. Zo onderscheiden winkelstraten zich van elkaar. Groen stelt versterking van handelskernen voorop. Diensten en vrije beroepen zijn daarbij ook zeer welkom.

Winkeliersverenigingen zijn onmisbare partners maar slorpen te veel tijd en energie op voor ondernemers die er hun schouders onder zetten: een vzw oprichten of er de wettelijke bepalingen van nakomen, andere ondernemers overtuigen mee in te stappen, lidgeld betalen, administratie, subsidies aanvragen, evenementen aanvragen enz. Groen wil in Antwerpen een overkoepelende vzw om al deze administratie over te nemen samen met de praktische ondersteuning van communicatie en evenementen van de plaatselijke winkeliersverenigingen. Groen hervormt daartoe Business en Innovatie, de vroegere stadsdienst Werk en Economie. In elk district komt er een plaatselijke antenne.

Ondernemers moeten alle tijd en energie in hun eigen zaak kunnen steken en ondersteund door professionals samenwerken aan branding, beleving en evenementen van hun winkelbuurt. Voor de communicatie van hun winkelbuurt en evenementen in hun winkelbuurt kunnen ze rekenen op professionals. Samenwerken met buurtbewoners en -verenigingen versterkt dit nog. De stad bekijkt samen met de winkeliers(verenigingen) het draagvlak voor een verplichte bijdrage, zoals de promotaks in Mechelen. Daarnaast voorziet de stad zelf een aanzienlijke bijdrage. De stad en de winkeliersverenigingen gaan in gesprek met de immobiliënsector om deze aan te zetten dit te ondersteunen. Deze sector is samen met bewoners gebaat bij bruisende buurten, met een florerende handel en horeca.

Groen gaat 100% voor winkelen in het stadscentrum en in de verschillende districtscentra. De vestiging van nieuwe grote handelsvestigingen in de rand van de stad willen we tegengaan via aangepaste ruimtelijke uitvoeringsplannen. We steunen wel de tegengestelde beweging: ook grotere winkels horen thuis in de stad (een city-Ikea, een kleinere Carrefour enz.) Aanvragen (behalve voor buurtwinkels) buiten winkelbuurten weigert de stad.

De stad stimuleert detailhandel met slimme premies voor handelskernen. De stad houdt een inventaris bij van beschikbare winkelruimte en bepaalt richthuurprijzen voor winkelpanden, ontwikkelt een visie per winkelbuurt of winkelstraat en werkt waar nodig met renovatiepremies. Leegstaande winkelpanden worden belast. AG Vespa koopt verkrotte winkelpanden op en maakt ze bruikbaar en betaalbaar. Daarbij kunnen we specifiek inzetten op ontbrekend aanbod in bepaalde wijken (knelpuntwinkels). Er is ook aandacht voor het juiste aanbod van winkelruimtes bij de ontwikkeling van nieuwe projecten (qua prijs, etalage, oppervlakte, locatie).

Uitbaters van nacht- en belwinkels bieden een economische meerwaarde en hebben zelfs een ongebruikt potentieel als buurtwinkel. Groen kiest niet voor een eenzijdig negatief en repressief beleid dat deze winkeliers reduceert tot “imagoverlagende winkels”.

De leefkwaliteit en aantrekkelijkheid van een aantal Antwerpse winkelstraten en -buurten moet beter. Plaatselijk verkeer kan in winkelstraten. Doorgaand verkeer is uit den boze. Brede voetpaden, voetpaduitstulpingen voor terrassen en veilig kunnen fietsen zijn broodnodig. Deheraanleg van een aantal winkelstraten is nodig. Winkelen moet mogelijk zijn met bus of tram. De stad zorgt voor een ruim aanbod SHOP & HOP. Bij wegenwerken worden compensaties voorzien voor winkeliers of horeca en wordt de toegankelijkheid maximaal verzekerd.

Antwerpen steunt alssmart city” winkeliers om de verbinding te maken tussen verkoop in de winkel en online verkoop. We helpen winkeliers om een eigen website op te zetten, we bundelen de communicatie rond het aanbod van winkels in een ‘virtueel shopping center’ gericht op een buurt of stadsdeel, we zetten winkeliers aan om hun winkels meer in te richten als belevingswinkels, ook door inzet van nieuwe technologie (bijvoorbeeld 3D-printen op vraag, VR-toepassingen om bestellingen op maat (bv. kleding) uit te testen). We stimuleren winkels om ontmoetingsruimtes te voorzien (een klassiek voorbeeld is de kans om een kopje koffie te drinken in een boekhandel), om in te stappen in een systeem van “click & collect” (ophalen van online bestellingen in fysieke winkels in de buurt) en om mee te draaien in een circulaire en deeleconomie (met herstellingen, delen, retourneren van producten).

De stad wil ook vat krijgen op de wildgroei van leveringen aan huis door verschillende bestelwagentjes. We richten een stadsdistributieplatform op naar Gents model en maken afspraken met alle vervoersfirma’s voor het coördineren en vergroenen van leveringen in de binnenstad (binnen de Singel – nadien binnen de Ring). Waar mogelijk kiezen we voor fietskoeriers of gebundelde leveringen via kleine elektrische voertuigen.

De stad blijft Antwerpen promoten als centrum van de werelddiamanthandel. Samen met de sector (het Antwerp World Diamond Centre) leggen we de nadruk op een moderne, duurzame en transparante diamantsector. In geen geval willen we dat Antwerpen betrokken is bij de handel in bloeddiamanten. We onderzoeken en stimuleren de verkoop van de (synthetische) eco-diamant.

Terug naar Overzicht

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?