Investeren in de lokale stadseconomie


Onze stedelijke economie is van groot belang voor de veerkracht van onze stad. Dan denken we aan alle handelaars, horeca, maak- en dienstenbedrijven die zich richten op de lokale markt. We kiezen voor een nieuw stedelijk model met lokale, circulaire productie waarbij bewoners actief betrokken worden. Dat doen we in partnerschap met de vele waardevolle initiatieven die op dit moment al in Antwerpen actief zijn.

Een eigen Antwerpse stadsmunt, complementair aan de euro, kan deze lokale handel en productie een boost geven en ervoor zorgen dat de gecreëerde meerwaarde in de stad blijft. We bekijken dit samen met lokale ondernemingen en financiële instellingen. We beginnen met pilootprojecten in een aantal wijken. Het is de bedoeling dat het complementair muntsysteem zich gaandeweg over de hele stad uitbreidt. Complementaire muntsystemen verhogen de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt, en kunnen een instrument zijn in het bestrijden van armoede.

Creatieve doe-het-zelvers in onze stad moeten de kans krijgen om mekaar te vinden in experimenteerruimtes of buurtateliers, zogenaamde “maker spaces”, waar ze samen apparatuur en machines kunnen delen om te ontwerpen of nieuwe dingen uit te vinden. Dat kan gaan van houtwerkbanken en freesmachines, tot lasercutters, CNC-machines, computers met CAD/CAM-software en 3D-scanners en 3D-printers. Een volgende stap kan de productie op kleine schaal zijn in microfabrieken. De stad zorgt er naar het voorbeeld van Barcelona voor dat verspreid over de stad voldoende van deze experimenteerruimtes beschikbaar komen en steunt jonge ‘makers’ als ze hun projecten willen opschalen of vermarkten. Veel jong talent met een technische knobbel of handvaardigheid kan op deze wijze een eigen pad uitzetten.

De stad stimuleert nieuwe vormen van werken (minder ruimte- en tijdsgebonden), in de eigen diensten en in de privé. We steunen de komst van meer co-working places en digitale werkplaatsen in de stad. We gaan steeds voor werkbaar werk en voor het opzetten van trajecten ‘welzijn op het werk’.

We voeren ook een actief pop-up beleid. Leegstaande handelspanden of gronden zijn ideaal om tijdelijke innoverende projecten uit te testen. De stad creëert daarrond een kader. Ook hier hanteren we de principes van ecologische en duurzame handel en tewerkstelling.

Er is in Antwerpen een grote vraag naar kleinschalige en betaalbare vergader- en congresinfrastructuur in de buurt van een station. We onderzoeken het aanbod en bekijken hoe we dit kunnen uitbreiden om aan de vraag te kunnen voldoen.

Terug naar Overzicht

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?