Het AGSO loopt voorop in onderwijsvernieuwing


Voor Groen is het aanbieden van onderwijs op maat in het eigen stedelijk net een kerntaak van de stad. Het AG Stedelijk Onderwijs neemt een voorbeeldrol op, in de eerste plaats in het bieden van gelijke kansen. De scholen van het AG Stedelijk Onderwijs moeten pioniers zijn in onderwijsvernieuwing en zo de bakens van het huidige schoolsysteem durven verzetten door te focussen op:

Pedagogische vernieuwing op basis van wetenschappelijk onderbouwde onderwijsvisies:

  • het opnemen van een voortrekkersrol in het wegwerken van tussenschotten tussen ASO-TSO-BSO-KSO en in het uitwerken van een 4-4-4-structuur: 4 jaar lager onderwijs, 4 jaar in een sterke autonome middenschool en 4 jaar secundair waarbij de studiekeuze wordt uitgesteld en men werkt aan brede oriëntering
  • het opzetten van proeftuinen die afstappen van het jaarklassensysteem en overstappen naar een modulair systeem onder de vorm van graadklassen
  • het afschaffen van huiswerk in het basisonderwijs
  • de invoering van een onafhankelijk, algemeen vormend vak over Levensbeschouwing, Filosofie en burgerschap (LEF)
  • het actief ondersteunen van scholen bij het uitschrijven van individuele leertrajecten op maat van elke leerling, waarbij het de doelstelling is het zittenblijven op zijn minst in het basisonderwijs op termijn niet meer te aanvaarden.

Terug naar Onderwijs

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?