Een slimme stad bouwt haar scholen op tijd


Antwerpen heeft nood aan een becijferd masterplan voor een duurzame schoolinfrastructuur om het nijpende plaatsgebrek in scholen op te vangen op basis van een grondige omgevingsanalyse en demografische gegevens. De uitdaging blijft op dat vlak immens en dat kinderen geen plek op school vinden is absoluut onaanvaardbaar, voor het basisonderwijs maar net zo goed voor het secundair onderwijs. Want kleine kinderen worden snel groot. Voldoende nieuwe plaatsen creëren moet er ook voor zorgen dat de klassen niet groter worden dan vandaag het geval is, zelfs integendeel. Om de beschikbare plaatsen toe te wijzen pleit Groen voor één centraal elektronisch aanmeldingssysteem voor alle Antwerpse scholen. Zo kunnen we garanderen dat elk kind in een goeie kleuterschool naar keuze terecht kan op wandelafstand van thuis. Voor kinderen die naar de lagere school gaan, moeten de ouders een school kunnen kiezen op fietsafstand. Secundaire scholen zijn bereikbaar met het openbaar vervoer en de stad garandeert ook hier voldoende keuzevrijheid. Groen mikt daarom in Antwerpen op:

Een taskforce scholenbouw als motor van voldoende en duurzame scholen:

  • de oprichting van een Stedelijk Scholenfonds dat via Publiek-Private Samenwerking investeert in renovatie van bestaande scholen en in nieuwe schoolgebouwen.

over alle netten heen

  • een ‘onderwijstoets’ waaraan elk stadsontwikkelingsproject wordt onderworpen en waarbij de toekomstige noden worden berekend.
  • het steunen van initiatieven van groepen geëngageerde ouders en leerkrachten die uit het niets een nieuwe school willen oprichten.

Maximale aandacht voor duurzame, energiezuinige, kwaliteitsvolle en gebruiksvriendelijke architectuur, zowel bij nieuwbouw als verbouwingen

Een decretaal vastgelegd centraal aanmeldingssysteem dat de begeleide keuzevrijheid van ouders garandeert en gelijke kansen geeft aan alle kinderen en jongeren:

  • het evalueren en bijsturen van het huidige “Meld je aan”.
  • om sociale segregatie en onwenselijke concentraties tegen te gaan, mogen voorrangsregels niet vrijblijvend zijn en blijven wij voorstander van de dubbele contigentering.
  • elke leerling moet een school kunnen vinden van zijn of haar levensbeschouwelijke overtuiging.

Terug naar Onderwijs

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?