Brede openwijkscholen worden de norm


Enkel waar leerkrachten, ouders, verenigingen en het sociale middenveld samenwerken, kunnen we komen tot maximale ontplooiing van alle kinderen. Enkel in échte brede en nabije scholen krijgen kinderen, jongeren, hun ouders en buurtbewoners maximale ontwikkelingskansen. Groen wil in Antwerpen daarom inzetten op:

Structurele erkenning en ondersteuning van brede openwijkscholen:

  • het erkennen van de brede school als een draaischijf voor de buurt, ook na de schooluren en in vakanties
  • de uitbouw van kwaliteitsvolle naschoolse activiteiten binnen de muren van de brede school
  • het afsluiten van ‘openschoolovereenkomsten’ waarbij de stad of het district instaat voor toezicht en onderhoud of her-

 stelling van de opengestelde schoolinfrastructuur

  • waar mogelijk de aanwerving van conciërges die met de glimlach de deur openen voor andere organisaties en activiteiten
  • het aanstellen van ‘verkenners’ die per wijk concrete samenwerkingsverbanden uitwerken tussen de school en buitenschoolse organisaties
  • de herwaardering van het schoolopbouwwerk dat functioneert als de brug tussen thuis, de school en de buitenschoolse activiteiten

Terug naar Onderwijs

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?