Iedereen gelijke kansen geven


Antwerpen biedt kansen. Kansen kan je grijpen. Maar niet iedereen kan die even makkelijk grijpen. We maken echt werk van gelijke kansen op alle niveaus. Uitsluiting is onaanvaardbaar. Inclusief is de maatstaf. Als we willen dat mensen kansen grijpen, moeten we daar eerst het pad voor effenen. Met andere woorden, om werk te maken van talent moeten we ook werk maken van gelijke kansen. Hiervoor werken we een sterk antidiscriminatiebeleid uit op alle vlakken.

We willen discriminatie in de stad voorkomen, voor het zich stelt. En als het zich toch stelt, pakken we dit hard aan.De opvolging en uitrol van dit antidiscriminatiebeleid valt onder de bevoegdheid van de burgemeester. Dit gebeurt in samenspraak met de nieuw opgerichte adviesraad, de diversiteitsraad. In deze adviesraad is plaats voor verenigingen die specifieke doelgroepen vertegenwoordigen (LGBTI+, mensen met een handicap, mensen in armoede, mensen met een migratieachtergrond, vertegenwoordigers van het Antwerpse Regenboognetwerk …). Deze adviesraad wordt voor een breed scala aan thema’s geconsulteerd: onderwijs, economie, toegankelijkheid, middenstand, mobiliteit …

Samenleven >>

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?