We maken een warme stad


In Antwerpen helpen we elkaar, in Antwerpen praten we met elkaar, in een warme omgeving. We stimuleren het buurtcontact en zetten er concrete initiatieven rond op. We versterken de wijkwerking en de verbondenheid, we stimuleren het contact en proberen dat contact voor iedereen zo eenvoudig mogelijk te maken.

Stadsmakers zet actief in op dialoog tussen buren. Dit betekent ook uitdagingen bespreken en oplossingen helpen formuleren. Burgerinitiatieven zoals Zorgstraten, LUSvzw, ATK …die dialoog tussen gemeenschappen ondersteunen krijgen hiervoor de nodige ondersteuning.

Samenleven >>

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?