We creëren warme wijken


Samenleven doen we liefst in een warme omgeving. In een stad wordt deze omgeving grotendeels gevormd door de wijk waarin we wonen. Die wijk geven we terug de erkenning en identiteit die ze verdient. Zo stellen we samenhorigheid en betrokkenheid voorop! Centraal in de wijk staan de mensen, de wensen en de noden van de mensen.

 • Ruimtelijke vormgeving zoals de inrichting van pleintjes wordt in samenspraak met de buurt opgesteld. Zowel pleintjesgebruikers als potentiële pleintjesgebruikers krijgen het recht om gehoord te worden.
 • Initiatieven van onderuit om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan moedigen we aan.
 • We faciliteren de actieve dialoog tussen levensbeschouwingen. In samenspraak met de kerkgemeenschappen en moskeevereniging(en) bouwen we een visie op lokale gebedshuizen uit. Erkenningsdossiers die nu om onduidelijke redenen geblokkeerd zitten, trekken we vlot. Structureel overleg maakt het mogelijk om te werken aan een vertrouwensband en samen te werken.
 • Feesten, festivals en andere evenementen brengen mensen samen. Ze zijn een middel om op lokale schaal dynamiek en samenleven te bevorderen. Buurtgerichte initiatieven als speelstraten, tuinstraten en sneeuwstraten krijgen alle kansen, stadsmakers zorgt er mee voor dat de bottom-up initiatieven in de verf gezet worden.
 • Op eigen evenementen wordt een duurzaamheids- en toegankelijkheidstoets We stimuleren deze ook bij andere initiatiefnemers van evenementen.
 • De publieke ruimte is schaars. Braakliggende en ongebruikte terreinen sluiten we daarom niet af met hekken, maar stellen we, al dan niet tijdelijk, open voor nieuwe initiatieven van buurtbewoners. De stad gaat in gesprek met eigenaars van braakliggende gronden en ondersteunt het openstellen en inrichten ervan.
 • Lokale handelaars stimuleren we om proactief bij te dragen aan de lokale samenleving. We ondersteunen winkeliersorganisaties in hun werking.
 • Waar mogelijk zetten we kinderopvang en rusthuizen in één gebouw, want ontmoeting tussen kinderen en senioren maakt gelukkig.
 • We organiseren ontmoetingen en bezoeken om de vereenzaming van ouderen te doorbreken.
 • We investeren in kunst en cultuur als verbindende factor in de stad.
 • De naam van een straat of plein kan een belangrijke waarde hebben voor een buurt of gemeenschap. We kiezen daarom heel bewust voor straatnamen, die betekenis hebben voor de Antwerpenaar. De keuze van straatnamen kan voortvloeien uit symbolische erkenning en herdenking van belangrijke gedeelde verhalen, die extra aandacht verdienen. Bijvoorbeeld een Lumumbastraat, als symbolische erkenning en herdenking van het gedeeld verhaal tussen Antwerpen en Congo. Of een straten of pleinen die de rol die Antwerpen gespeeld heeft in het ontstaan van de LGBTI+ beweging in België symboliseert. Of straatnamen genoemd naar belangrijke vrouwelijke historische figuren. Maar even goed, een Kievitplein, dat symbool staat voor de strijd voor een leefbare stationsomgeving.

Samenleven >>

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?