De stad toegankelijk maken voor ouderen


Het beleid is momenteel niet afgestemd op ouderen. Rekening houden ouderen is nochtans erg relevant. Als het openbaar domein en de publieke dienstverlening goed toegankelijk zijn, duidelijk begrijpbaar, en aantrekkelijk voor ouderen, dan geniet iedereen daarvan mee.

Samen met de ouderenraad werken we zilveren wandellussen uit. Dat zijn lussen waar voetpaden vlak, goed onderhouden en obstakelvrij zijn. Wandellussen leiden de oudere naar belangrijke plekken zoals dienstencentra, winkels, parken … Op het parcours staan rustbanken en in de winter wordt de lus altijd ijsvrij gehouden.

Samen met de ouderenraad werken we ook een openbaar-toilettenplan uit. Dit komt alle leeftijden in onze stad tegemoet. We werken hiermee aan een toegankelijke stad en een leeftijdsvriendelijke gemeente.

Naast de financiële drempels die senioren ervaren met betrekking tot vrijetijdsparticipatie (zie hoofdstuk Vrijetijdsparticipatie) is er voor senioren een fysieke drempel om aan vrijetijdsactiviteiten deel te nemen. Hier biedt een begeleiderspas een oplossing. Op die manier kunnen senioren steeds een begeleider (gratis) meenemen naar de activiteiten waar zij naartoe willen. We zorgen ervoor dat in het systeem van de A-kaart de mogelijkheid voor een begeleiderspas bestaat. Samen met de lokale senioren- en cultuurraad werken we een systeem uit om de houders van een begeleiderspas in contact te brengen met begeleiders.

We stimuleren het multifunctionele gebruik van zalen en lokalen in lokale dienstencentra en woonzorgcentra. Door die lokalen open te stellen voor verenigingen en scholen uit de buurt ontstaan er spontane contacten tussen buurtbewoners en ouderen, en worden ouderen aangezet om zelf ook te participeren aan het sociaal-culturele leven in de wijk.

Gebouwen en infrastructuur zijn fysiek toegankelijk, zowel in de publieke als de private sector. De stad kan daarin een bepalende en regulerende rol spelen. De signalisatie op tal van openbare voorzieningen kan veel beter. (zie hoofdstuk toegankelijkheid)

Terug naar Senioren

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?