Gezond en betaalbaar wonen voor ouderen


De gezondheid van vele ouderen wordt negatief beïnvloed door een onaangepaste woning (valincidenten, probleem luchtwegen door vocht enz.). Alleenstaanden en ouderen met een lage socio-economische status vormen daarbij de grootste risicogroep. Anderzijds willen ouderen zo lang mogelijk in hun eigen woning of buurt blijven wonen. Een woonplaats is immers meer dan een huis en draait ook om sociale contacten. We maken per wijk een analyse van de woon- en zorgnoden van ouderen. Op basis daarvan werken we een concreet actieplan uit.

In samenwerking met VESPA en het OCMW werken we aangepaste woonvormen uit om deze noden op maat van de wijk in te vullen. Op die manier kunnen we ook rekening houden met de specifieke noden van kansarme ouderen en ouderen met een migratieachtergrond. Samen met VESPA moet het Zorgbedrijf investeren in initiatieven zoals ‘ouderen op kot’. Bij uitbreiding dienen ze samen een rol te spelen bij de creatie en het beheer van vastgoed ten behoeve van ouderen.

De nood aan betaalbare aangepaste woningen wordt altijd maar groter, dit is de ontbrekende schakel die het Zorgbedrijf moet invullen. Groen wil dat het Zorgbedrijf ophoudt met het bouwen van dure serviceflats en grootschalige woonzorgcentra. Groen gelooft in het initiatief van de publieke sector maar wil dat het zorgbedrijf zijn missie realiseert en die luidt ’We vullen de ontbrekende schakel(s) in zodat iedereen, tegen een betaalbare prijs, de kans krijgt om comfortabel ouder te worden.

Antwerpen steunt ook oudere mensen die de keuze maken voor samenhuizen door aangepaste panden ter beschikking te stellen. Er is een grote nood aan goede praktijkvoorbeelden. Daarom willen we in de volgende legislatuur (2019-2025) in elke district minstens één samen-huisproject en minstens één samen-huurproject voor ouderen realiseren.

Woningen, in eigendom van senioren, dateren meestal van enkele decennia geleden en zijn vaak niet of slecht geïsoleerd. Senioren die niet zo kapitaalkrachtig zijn, is het vaak erg moeilijk om hun woning nog te laten isoleren. Lenen is meestal geen optie. Want de mogelijkheid tot lenen is namelijk leeftijdsgebonden. Als we niks ondernemen blijven ouderen daardoor hoge energiefacturen in de brievenbus krijgen.

Daarom willen we de mogelijkheid bieden dat de ontlener een document opmaakt met de bank, samen met zijn erfgenamen, waarbij bij overlijden de lening overgenomen wordt. Een andere mogelijkheid is dat na overlijden de woning te koop wordt gesteld inclusief een nog verder over te nemen lening. Laten we dus snel werk maken van nieuwe regelgeving die leningen overdraagbaar maakt. Antwerpen kan daar een regierol in spelen.

Terug naar Senioren

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?