Acties voor een slimme stad


De stad kiest voor een smart city infrastructuur die kansen biedt voor vernetting van verschillende burgerinitiatieven en ‘empowerment van burgers’,

De stad respecteert altijd de privacy van haar burgers en springt omzichtig om met alle data die ze beheert – die mogen niet prijsgegeven worden aan commerciële partners.

De stad zet nieuwe technologieën in om sociale ongelijkheid en armoede te bestrijden, zorgt voor voldoende kosteloze toegangspunten tot het internet en erkent het recht van burgers om ook niet-digitaal, via rechtstreeks menselijk contact, geholpen te worden,

De stad gebruikt slimme technologie voor stadsontwikkeling en beheer van de open ruimte van bij de prille start van projecten, samen met de bewoners,

De stad zet de slimme technologieën in voor meer sociale tarieven, voor de realisatie van meer lokale schone energieproductie, en voor meer energiebesparing, niet voor meer controle door de energiebedrijven en al zeker niet voor het afsluiten van gas of elektriciteit van op afstand,

De stad investeert in het leveren van mobiliteitsdiensten, bijvoorbeeld via een mobiliteitsplatform zoals MAAS (‘mobility as a service’) zoals in Helsinki; ze kan in real time alle openbaar vervoersverbindingen ontsluiten, maar ook taxidiensten, gemeentelijke pendeldiensten, of vormen van autodelen in verschillende formules (Cambio, BlaBlaCar, Tapazz, TaxiStop ..)

De stad kan slimme technieken aanwenden voor meer verkeersveiligheid (bijvoorbeeld slimme verkeerslichten

De stad kiest voor het verminderen van afval door gebruik te maken van slimme afvalcontainers of sorteerstraten, waarbij afval per soort gewogen en getaxeerd wordt, en hergebruik van materialen stelselmatig aangemoedigd wordt.

Slimme Stad >>

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?