Recht op sociale bijstand


We blijven bij de hogere overheden aandringen op het optrekken van alle inkomens tot de Europese armoedegrens. Pas dan kunnen we armoede echt aanpakken. Toch nemen we in Antwerpen onze verantwoordelijkheid op door het vereenvoudigen en verhogen van de aanvullende steun van het OCMW. Die aanvullende steun wordt gebruikt voor het verhogen van het inkomen van leefloongerechtigden, werklozen, gepensioneerden of mensen met een laag inkomen uit arbeid tot een menswaardig inkomen. We gebruiken de referentiebudgetten voor een menswaardig bestaan als richtsnoer.

Groen ijvert voor minimale schorsingen van het leefloon, enkel wegens fraude in verband met dubbel ontvangen uitkeringen. Schorsingen moeten voldoende schriftelijk en gedetailleerd gemotiveerd worden. Het leefloon van alleenstaande ouders met kinderen ten laste schorsen we niet. Groen vraagt dat het leefloon voor alleenwonenden behouden blijft wanneer zij gaan samenwonen als koppel, of simpelweg met anderen een huis gaan delen.

Als stad maken we werk van een proactieve rechtenverkenning. Of een Antwerpenaar recht heeft op bepaalde ondersteuning wordt automatisch meegenomen in het sociaal onderzoek. De stad blijft bij de Vlaamse overheid pleiten om de automatische rechtentoekenning op Vlaams niveau mogelijk te maken. Daarnaast richt de stad een dienst op die actief mensen opspoort die recht hebben op ondersteuning, maar er geen gebruik van maken. De stad informeert hen en zorgt ervoor dat elke rechthebbende effectief zijn rechten realiseert.

We zetten in op de uitbouw van sociale kruideniers, met voldoende omkadering en professionele ondersteuning. We onderschrijven het platform ‘noodhulp onder protest’ als een voorlopig noodzakelijk kwaad en blijven zoeken naar oplossingen op de lange termijn, waardoor dergelijke noodhulp niet meer nodig is.

De stad moet werk maken van een voldoende ruim aanbod aan schuldpreventie, schuldhulpverlening en schuldbemiddeling. Het onderwijs heeft hier een heel belangrijke rol te spelen. Middelbare scholen schenken voldoende aandacht aan de omgang met geld en schuldpreventie. De stad moedigt de universiteit en de hogescholen aan om in hun onderwijs ruimte te maken voor (schuld)armoede. Zo moet er bijvoorbeeld in de opleiding rechten voldoende aandacht gaan naar onderricht over schuldhulpverlening, in samenwerking met het middenveld en mensen in armoede zelf.

Terug naar Sociaal

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?