Toenemende digitalisering & Vereenvoudiging


Digitale dienstverlening is nooit een excuus om te besparen op de stadsloketten. Wie digitaal ongeletterd is heeft ook recht op toegankelijke dienstverlening. Fysieke dienstverlening blijft te allen tijde mogelijk voor wie geen andere opties heeft. Bij de 65tot 85-jarigen maakt 40% geen gebruik van het internet. De verplichting afspraken met het districtskantoor of de politie online te maken, maar ook de sluiting van lokale bankkantoren, het schrappen van zitdagen of het uitsluitend verspreiden van informatie via het internet sluit dus heel wat ouderen uit. Dit willen we vermijden.

Om zoveel mogelijk mensen toegang tot de digitale dienstverlening te gunnen, pleit Groen ervoor om de webpunten op laagdrempelige ontmoetingsplekken verder te promoten en te ondersteunen, zodat mensen digitale vaardigheden kunnen leren of bijschaven. Ook andere initiatieven die via een laagdrempelige informele leeromgeving de digitale competentie van de meest kwetsbare groepen versterken zoals tabletcafés en de cybersoek willen we actief aanmoedigen.

Het aanbieden van digitale infrastructuur zoals computers en printers in rusthuizen, dienstencentra, culturele centra, scholen en bibliotheken is in dit kader enorm belangrijk, ook buiten de kantooruren.

Een vereenvoudiging van de verschillende sociale maatregelen is absoluut noodzakelijk om een effectief sociaal beleid te kunnen voeren. De verschillende maatregelen zijn inzichtelijk voor zowel hulpvragende als hulpverlener. In de wijkontmoetingscentra is toegankelijke informatie ter beschikking over waar mensen gratis juridische eerstelijnsbijstand kunnen vinden via het OCMW, CAW, de huurdersbond, de commissie voor Juridische bijstand of de Jusititiehuizen.

Terug naar Sociaal

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?