Mantelzorgers


In het zorgnetwerk spelen mantelzorgers een essentiële rol. Ze verdienen een goede ondersteuning, ook vanuit stad. We pleiten bij Vlaanderen voor een degelijke ondersteuning van de mantelzorg, via een voldoende hoge premie en voldoende ondersteuning. De huidige premies in de districten zijn te versnipperd. In afwachting van een betere financiële ondersteuning van mantelzorgers op Vlaams niveau voorziet de stad een financiële premie voor mantelzorgers. De stad organiseert een stedelijk informatiepunt voor mantelzorgers, ruimte voor ervaringsuitwisseling, een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, de mogelijkheid om even een rustpauze te geven via vervangende zorg (respijtzorg) en de erkenning van mantelzorgers.

Terug naar Sociaal

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?