Sport in functie van de gemeenschap


Groen ondersteunt en stimuleert sportclubs om een rol te spelen bij de integratie van maatschappelijk zwakkeren en in de strijd tegen racisme en homofobie. City Pirates in Antwerpen is hiervan een goed voorbeeld. Sportclubs en -initiatieven kunnen rekenen op duidelijke, transparante subsidies. We zetten subsidies voor sportclubs ook in voor maatschappelijke doelstellingen. Groen wil sportclubs nog meer toegankelijk maken voor mensen in armoede. We hervormen de tussenkomst in het lidgeld van sport- en beweegaanbieders. Groen voert daartoe de binnen cultuur gekende vrijetijdspas in voor sport. De A-kaart met kansentarief kan je ook gebruiken in sportclubs. Mensen in armoede betalen 20% van het lidgeld. De districten kunnen daar een extra korting aan toevoegen. We vereenvoudigen hiermee ook het administratieve werk voor de subsidieverantwoordelijken van de sportclubs.

We maken sportinfrastructuur van de stad stelselmatig genderinclusief toegankelijk en verhogen de de holebi- en transtoegankelijkheid van sportclubs via sensibiliserende acties en campagnes.

Groen ondersteunt de sportsector bij haar inspanningen om diversiteit ingang te doen vinden in de lokale sportclubs en -verenigingen. Ook sport voor mensen met een beperking verdient een volwaardige plek in het lokale sportlandschap. In Borgerhout krijgen clubs met een divers publiek en met een G-afdeling meer subsidies. Ook dit breidt Groen uit naar alle districten.

Groen wil zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen om bewegingsarmoede weg te werken. Sporten in groep bevordert sociaal contact en helpt bij de ontwikkeling van een lokaal sociaal weefsel. Bovendien is het een belangrijke hefboom tot integratie. De districten ondersteunen clubs om laagdrempelige sportactiviteiten te organiseren zoals start to run, start to swim of evenementen als een recreatieve wieler- of loopwedstrijd. Bij dergelijke evenementen kan de organiserende club leden werven.

We ondersteunen en versterken de topsport in Antwerpen, zowel qua infrastructuur als in de omkadering en het beleid. Topsporters zetten immers het sportieve karakter van Antwerpen in de verf én kunnen als rolmodel dienen voor de Antwerpenaar, in het bijzonder de jeugd.

Terug naar Sport

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?