Een stad die sport koestert en ondersteunt


Groen staat voor een sportbeleid dat vertrekt van wat van onderuit groeit en opborrelt. In de stad is er een rijkdom aan initiatieven. Clubs, buurtsport, topsport, maar ook vriendengroepen die samen volleyballen, mensen die in de zomer in het park kubben of cricket spelen, tot en met de klassieke caféploegen. Al deze vormen van sport ondersteunt de stad, zowel georganiseerde als niet- of anders-georganiseerde sport.

Groen koestert de Antwerpse sportclubs. Maar er is ondertussen veel meer. Groen mikt op sportinnovatie. Groen wil in Antwerpen zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen, al of niet in verenigingsverband. Ten aanzien van de meer dan 700 sport-, jeugd- en buurtverenigingen in onze stad moet de rol van de stad in de eerste plaats faciliterend zijn: ondersteunen wat er opborrelt aan kleine en grote initiatieven. We willen vertrekken van wat leeft bij informele verbanden van mensen die samen sporten, van de individuele noden van sporters (bv. joggers of fietsers) tot clubs.

Terug naar Sport

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?