Het voorbeeld geven op vlak van een gezondere en eerlijkere wereld


We stellen adviesraden op prijs en werken er mee samen. We betrekken de AROSA (Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking Antwerpen) bij het vormgeven van ons beleid rond ontwikkelingssamenwerking.

We kiezen voor een duurzaam en bij uitstek transversaal beleid, dat we consequent over alle domeinen heen doortrekken. We kiezen voor:

  • Duidelijke en afdwingbare duurzaamheidscriteria (ecologisch en sociaal) in alle overheidsopdrachten.
  • Een actief beleid rond ethisch beleggen.
  • Een duurzame voedselstrategie (met oog voor lokaal, bio, seizoensgebonden, eerlijke handel) in alle stadsdiensten en instellingen en op lokale evenementen.

We gebruiken de samenwerking met zustersteden (zoals Sint-Petersburg) om bepaalde thema’s (zoals bijvoorbeeld LGBTI+) op de agenda te zetten en het werk te tonen van Antwerpse (LGBTI+) activisten als duwtje in de rug voor lokale activisten. Op die manier kunnen we eventueel met hen samenwerken.

Ook een cultuur van vrede, geweldloosheid en mensenrechten start op het lokale niveau. We dragen deze waarden hoog in het vaandel en zijn niet blind voor internationale politiek. In een geglobaliseerde wereld is het nieuws van overal belangrijk. We zijn er ons van bewust dat we de problemen niet op ons eentje kunnen oplossen, maar hebben er wel begrip voor, met één centrale doelstelling: vrede.

  • We nemen deel aan campagnes van het internationale netwerk Mayors for Peace en aan de Vlaamse vredesweek.
  • We voeren een actief herdenkingsbeleid waarbij we zoveel mogelijk de bredere samenleving en specifieke doelgroepen betrekken (bijvoorbeeld rond de gruwelijke oorlogen van de twintigste eeuw, de Jodenvervolging of de kolonisatie).

Stad in de Wereld >>

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?