Vriendenstad


Antwerpen maakt vrienden. Vrienden met steden, vrienden met initiatieven, vrienden met NGO’s. Zij hebben namelijk één gemeenschappelijk doel: mensen ondersteunen.

Stedenbanden zijn mogelijk voor steden die diepgaand willen investeren in internationale samenwerking. Volgende succesfactoren zijn cruciaal:

  • Een collega-tot-collega benadering aan capaciteitsopbouw met als doel de bestuurskracht te versterken en de openbare dienstverlening te verbreden.
  • Een stedenband gaat uit van gelijkwaardigheid en wederkerigheid, waarbij beide partners uit de samenwerking kunnen leren.

Een stedenband is niet de enige mogelijkheid om internationaal met partners samen te werken. Ook meer projectmatige samenwerkingen kunnen een meerwaarde bieden. De kracht van het lokale Noord-Zuidbeleid is de directe band met de lokale samenleving (individuele burgers en middenveld). Lokaal Noord-Zuidbeleid mag zich niet beperken tot een beleid van giften aan grote (nationale en internationale) organisaties, maar speelt in op lokale dynamieken.

We trekken voldoende budget uit voor ontwikkelingssamenwerking. Structurele steun is belangrijk. Noodhulp is nodig in crisissituaties, maar mag niet ten koste gaan van maatregelen, projecten en beleid ter bevordering van duurzame verandering.

Het stedelijke budget voor ontwikkelingssamenwerking per inwoner ligt in Antwerpen vandaag lager dan in veel andere Vlaamse steden. De stad moet voor dit budget een duidelijk groeipad voorzien.

We versterken naast internationale organisaties ook lokale initiatieven.

Verenigingen van inwoners van Afrikaanse, Aziatische of Latijns-Amerikaanse oorsprong worden actief betrokken bij het beleid voor internationale solidariteit. Zij hebben vaak nog een intensieve link met hun oorspronkelijke thuisland en velen ontwikkelen er ook projecten.

Vandaag onderhoudt de Stad een eigen Zuidwerking in vier landen met een grote gemeenschap in Antwerpen (Congo, Ghana, Marokko en Senegal), in nauwe samenwerking met een aantal Antwerpse verenigingen. Dit behouden we en de stad onderzoekt hoe we deze werking kunnen uitbreiden naar een aantal andere landen waarmee de bevolking van onze stad sterke banden heeft.

We investeren in een sensibiliseringsbeleid naar het bredere verenigingsleven, ook naar organisaties die standaard minder met Noord-Zuidbeleid bezig zijn. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door inleefreizen.

We betrekken de scholen over de netten heen, de hogescholen en de universiteit. Het stadsbestuur geeft scholen financiële of logistieke ondersteuning bij bepaalde projecten rond SDG-doelstellingen of internationale samenwerkingen.

We voorzien een goed uitgebouwde Dienst Ontwikkelingssamenwerking die inhoudelijke ondersteuning kan geven aan Noord-Zuidverenigingen.

We laten mondiale thema's en de lokale Noord- en Zuidwerking aan bod komen in het stedelijk communicatiebeleid.

Stad in de Wereld >>

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?