Stadsdemocratie

Groen wil de burgers veel dichter betrekken bij het bestuur. Burgers willen veel meer dan om de zoveel jaar een stem uitbrengen op een partij. We willen hen die kans geven. Wij willen veel meer zijn dan een partij die zich verschuilt achter ‘het primaat van de politiek’. De Antwerpenaars hebben ideeën, zijn ervaringsdeskundigen, willen mee richting geven aan het bestuur. De stad wordt mee gedragen door allerlei burgerinitiatieven, een actief middenveld en burgercollectieven die samen initiatieven nemen of goederen en diensten delen (de zogenaamde ‘commons’).

We dichten de kloof tussen burgers en politiek en gaan in tegen het groeiende marktdenken. We maken van Antwerpen een partner-stad met een stedelijke overheid die burgers, verenigingen en commons alle kansen biedt. Ook bij minder voor de hand liggende thema’s als de stedelijke begroting of stedelijke economie betrekken we de Antwerpenaars. We geloven in het instrument van burgerpanels, burgerinitiatieven en burgerbegrotingen op het niveau van de stad én van de districten. We steunen maatschappelijk waardevolle projecten en waardengedreven bedrijven in stad en haven.

Zo willen we evolueren van een louter representatieve stedelijke democratie naar een levendige stadsdemocratie met veel overleg en participatie. Als burgers zich leren inleven in elkaars standpunten zijn zij in staat tot gemeenschappelijke, duurzame besluitvorming in functie van het algemeen belang. Stedelijk beleid krijgt vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid een breed draagvlak en ideeën worden dan veel sneller opgepikt.

Meer over stadsdemocratie

<<< Terug naar overzicht >>>

 

Interesse in dit thema?

Door deze aanvraag te ondertekenen, ga ik akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens door Groen.