Open en transparant bestuur


De basisvoorwaarde voor meer stedelijke democratie is absolute openheid en transparantie: alle relevante informatie is onmiddellijk gratis en direct (zonder aanvraagverplichting) online ter beschikking. De stad investeert in actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Dit houdt onder andere in: vlot antwoorden op vragen van burgers voor inzage in bestuursdocumenten, actief en overzichtelijk aanbieden van informatie en documenten via de gemeentelijke website, maar vooral duidelijke informatie geven over welke informatie waar beschikbaar is. Zo keren we de logica om: burgers moeten geen moeizame zoektocht ondernemen naar het juiste document, maar het bestuur leidt burgers actief naar relevante informatie.

Een modern personeelsbeleid geeft ruimte aan sterke, creatieve, gemotiveerde, onafhankelijke ambtenaren. Die staan ten dienste van de hele stad, niet enkel van de meerderheid in gemeenteraad en college. Het betekent dat ambtenaren voldoende ruimte krijgen, spreekrecht hebben en ingeschakeld worden voor de ondersteuning van burgerinitiatieven.

Antwerpen wordt voortrekker in digitale democratie: via internet en sociale media creëren we een nieuwe democratie 2.0. De stad kiest altijd voor open source toepassingen. De Antwerpenaars kunnen direct communiceren met hun stad via een nieuw communicatieplatform. Daar kunnen ze niet enkel klachten indienen of problemen signaleren, maar ook eigen beleidsvoorstellen of initiatieven voorleggen. Ook mensen die niet thuis zijn op het net moeten gehoord worden. Daar besteden we extra aandacht aan.

Stadsdemocratie >>

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?