Een democratische stedelijke economie: burgers delen de stad


We maken werk van een actie- en investeringsplan in sociale en solidaire economie: we steunen non-profit burgercollectieven en commons-projecten in het kader van de deeleconomie, bv. lokale coöperatieve platformen die een alternatief bieden voor buitenlandse platformen die winst willen maken ten koste van relaties tussen burgers en onze private gegevens trachten te verhandelen (denk aan Uber, AirBnb enz.). Dit kan bv. via een crowdfunding platform, dat geld verzamelt bij burgers op een project te realiseren, zoals nu in de stad Gent.

Groen wil minstens vijf wijken in de stad de kans geven om te experimenteren met een complementair muntsysteem. Dat is een alternatieve munt waarmee burgers en stad lokaal sociaal kapitaal en ondernemerschap stimuleren. De Torenkens in Gent zijn hiervan een goed voorbeeld. De vijf wijken kunnen materiaal en knowhow uitwisselen. Het is de bedoeling dat het complementair muntsysteem zich gaandeweg over de hele stad uitbreidt. Complementaire muntsystemen verhogen de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt, en kunnen een instrument zijn in het bestrijden van armoede.

De stad maakt pop-up projecten mogelijk (projecten waarbij delen van de stad een tijdelijke invulling krijgen) – in nauw overleg met burgers en verenigingen.

<< Stadsdemocratie

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?