Kwaliteitsvol en participatief


We zorgen ervoor dat de Gecoro en de Welstandscommissie opnieuw in alle onafhankelijkheid hun deskundige rol van bewakers van de ruimtelijke kwaliteit kunnen opnemen.

Zowel bij de aanleg van straten en pleinen, als bij grote stadsontwikkelingsprojecten organiseren we doorgedreven inspraak en participatie, vanaf de opmaak van de projectdefinitie tot en met de concrete uitvoering ervan. De stad beschouwt buurtbewoners, zelfstandigen, politici, ambtenaren, privépartners en externe experten als shareholders in plaats van als stakeholders. Door hen maximaal te betrekken voelen ze zich mede-eigenaar van het project. We beschouwen spontaan burgerinitiatief als een geschenk, niet als een last. De stad moet met die burgers in gesprek gaan en hen maximaal ondersteunen en versterken.

Terug naar overzicht

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?