Verdichten tot wijken met een mix van wonen, werken en voorzieningen


Tussen de groene lobben zijn er dan de ‘stedelijke lobben’, de wijken waar we wonen, werken en voorzieningen zoals scholen, sportinfrastructuur, wijkcentra, winkels … bij elkaar brengen. We zorgen ervoor dat deze plekken goed ontsloten zijn met openbaar vervoer en dat er een fijnmazig netwerk van voetgangers- en fietsverbindingen aanwezig is.

Door verschillende functies bij elkaar te brengen en te verweven, kunnen we ze combineren binnen één verplaatsing. Op die manier kunnen we verplaatsingen vermijden, zonder in te boeten aan kwaliteit.

We bouwen aan een stad op maat van de mensen. Daarbij houden we volop rekening met de ruimtelijke beleving van de gebruikers van het publiek domein. Hoogbouw als vorm van verdichten kan enkel op plekken waar die niet tot een ‘onmenselijke’ schaalbreuk leidt. Leefkwaliteit en sociaal contact staan bij het uitvoeren van verdichting centraal.

Gebouwen die er zich toe lenen (technisch, rekening houdend met de effecten op de omgeving) geven we de kans om ‘op te toppen’: extra verdiepingen voor meer woongelegenheid of andere functies.

Langs brede wegen die goed ontsloten zijn met openbaar vervoer, laten we meer verdichting Het aantal bouwlagen kan daar toenemen tot 5 à 6 bouwlagen. Bij echt brede, goed ontsloten wegen (zoals Italiëlei, Bisschoppenhoflaan ...) gaan we tot 7 à 9 bouwlagen.

We selecteren een aantal strategische plekken in de 20ste-eeuwse gordel waar de stad de regie stevig in handen neemt, en die we doen uitgroeien tot plekken van compacte stedelijkheid.

Terug naar overzicht

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?