Meer woningen, meer voorzieningen


We realiseren in de komende 15 jaar 20.000 nieuwe woningen.

In diezelfde periode doen we 40.000 renovaties.

Woningen renoveren doen we onder meer door 10 concrete bouwblokken integraal aan te pakken.

We maken een actieplan op om leegstaande gebouwen en onbebouwde terreinen snel inzetbaar te maken en zo de bevolkingsgroei op te vangen.

We zorgen ervoor dat er per wijk voldoende voorzieningen Bij elke nieuwe woonontwikkeling voorzien we ruimte om de tekorten voor de huidige inwoners op te vangen én om de noden voor de nieuwe inwoners te lenigen. We hanteren daarbij ambitieuze normen voor ruimte voor sport, kinderopvang en jeugdlokalen. Ook voor andere voorzieningen zoals hobby- en klusplekken, recreatief groen, hangplekken, hondenloopzones … stellen we gelijkaardige ambitieuze normen.

Bij de inplanting van nieuwe functies en de evaluatie van bestaande functies houden we rekening met gezondheidsaspecten. In zones waar we bijvoorbeeld overschrijdingen voor fijn stof meten, kunnen geen nieuwe functies ingeplant worden. Eerst moet de oorzaak van de concentraties worden aangepakt.

Terug naar overzicht

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?