Studentenstad

Antwerpen is de op één na grootste en snelst groeiende studentenstad van Vlaanderen. Groen wil dat universiteiten, hogescholen en studenten zich thuis voelen in de stad. Want de verdere uitbouw van het hoger onderwijs is cruciaal voor de toekomst van onze jongeren, maar ook voor de toekomst van de stad. Hierbij werken we in de eerste plaats aan de democratisering van ons onderwijs. Maar omdat de boog niet altijd gespannen kan staan, moeten studenten zich ook kunnen uitleven in de stad.

Daarom wil Groen in Antwerpen inzetten op:

  • het actief ondersteunen en blijvend stimuleren van de samenwerking binnen de associatie van de Universiteit Antwerpen met een aantal hogescholen in de stad
  • het faciliteren van georganiseerd overleg tussen studenten, universiteiten en hogescholen en de stad
  • in overleg met de associatie blijven werken aan bijkomende initiatieven om het hoger onderwijs sterker te democratiseren. Meer jongeren uit gezinnen van wie de ouders niet hebben gestudeerd, moeten kunnen doorstromen naar het hoger onderwijs en daar succesvol zijn. De diversiteit in de stad moet zich sterker in het hoger onderwijs weerspiegelen. Tutor-projecten van en voor jongeren met een migratieachtergrond verdienen ondersteuning en
  • een verdere uitbouw van de studenteninfrastructuur waaronder betaalbare huisvesting. Goede planning kan ervoor zorgen dat dit in evenwicht gebeurt met de bewoners van de wijken rond universiteiten en hogescholen. Om overlast voor bewoners te beperken, pleiten wij voor overleg en samenwerking met studentenverenigingen in plaats van repressie en camera’s.
  • voldoende betaalbare fuifruimten
  • het uitbreiden van het openbaar vervoer ’s nachts zodat ook studenten die buiten de stad wonen nog veilig thuis

<<< Terug naar overzicht >>>

 

Interesse in dit thema?

Door deze aanvraag te ondertekenen, ga ik akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens door Groen.