Toegankelijke straten


Zo veel mogelijk gescheiden verkeersstromen aansluitend bij het STOP-principe: voetgangers, fietsers, bushokje, ‘wachtplekken’ of zitplaatsen … zijn goed afgebakende zones zodat mensen die minder goed zien en mensen die niet zien toch de ruimte kunnen ‘lezen’.

Bij het plaatsen van straatmeubilair houden we rekening met de doorgangen voor rolstoelgebruikers, buggy’s en rollators.

Bij aanleg van straten en pleinen gebruiken we veilige materialen. Kleurgebruik en materiaalgebruik bakenen zones af waardoor duidelijk wordt waar plaats is voor voetgangers en fietsers.

Drempelvrije straten en pleinen zorgen ervoor dat ook mensen met rolstoelen en buggy’s, blinden en slechtzienden zich makkelijk kunnen verplaatsen.

Zilveren lussen naar Deurnes voorbeeld: drempelvrije straten, voldoende rustplekken enz. worden prioritair aangelegd in omgevingen waar veel oudere mensen of mensen met een beperking wonen.

Speelweefselplannen vormen een uitstekend instrument om op wijkniveau veilige verbindingen op kindermaat te voorzien. Alle woonbuurten worden in kaart gebracht en er volgt altijd een actieplan. Speeltuinen krijgen speeltuigen voor kinderen en jongeren met een beperking.

Voldoende fietsenstallingen maken dat fietsers hun fietsen niet tegen gevels hoeven te stallen. Ze vormen immers obstakels voor rolstoelgebruikers en slechtzienden.

Zitbanken hebben standaard een leuning zodat ouderen comfortabel kunnen zitten en moeders die hun kind borstvoeding willen geven dat veilig kunnen doen.

Terug naar Overzicht

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?