Recreatie


Camping De Molen zien we verder functioneren als een kleinschalige stadscamping met beperkte footprint, die landschappelijk beter wordt ingepast, met de nodige openheid en doorwaadbaarheid. Zo blijft er ruimte om Sint-Anneke een zachte, recreatieve functie te laten vervullen op stadsniveau, zeker voor de nabijgelegen binnenstad. In het Esmoreitpark maken we ruimte voor natuurkamperen, een eenvoudige camping met respect voor de natuur en de open ruimte. Een goede ontsluiting met openbaar vervoer en (deel)fietsen is voor beide campings essentieel.

Een stad die goed ontsloten is door het openbaar vervoer, met voldoende groene openbare ruimte en waar het als wandelaar of fietser goed toeven is, heeft extra troeven als toeristische bestemming. We besteden dan ook veel aandacht aan fiets- en wandeltoerisme. We maken van de fortengordel rond Antwerpen een belangrijke zone van ontspanning, recreatie en ontdekking in natuur en geschiedenis. We investeren in de Antwerpse forten. We verbeteren de fietsinfrastructuur van de fortengordelroute tot een mooie, rustige en vlotte fietsroute voor zowel functioneel als recreatief fietsen tussen natuur en erfgoed.

We werken aan sterkere toegankelijkheid, zowel fysieke als inhoudelijke. We willen hierover een afsprakennota tussen alle toeristische aanbieders. Nog teveel historische monumenten zijn niet of nauwelijks toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Ook de aanduiding van het openbaar vervoer is vaak niet duidelijk voor de toerist. Een beter leesbaar openbaar vervoer is nodig.

Iedereen heeft recht op vakantie. Toch kunnen heel wat mensen niet op vakantie gaan omdat ze daar de financiële middelen niet voor hebben. Daarom steunt de stad initiatieven rond sociaal toerisme waardoor ook kansarme kinderen en gezinnen op vakantie kunnen.

Terug naar Toerisme

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?